Tilbud om nytt nettstudie ved OsloMet

Illustrasjonsbilde av to som arbeider med pc og penn og blokk

Publisert:

08.04.2024

Oppdatert:

08.04.2024 kl.13:07

Vestfold har fått holdt av 3 studieplasser i det nye nettstudiet ved OsloMet, Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon. Søknadsportalen åpnet 1. april og fristen for å søke er satt til 15. juni.

I september starter det opp et nytt studie kalt «Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon» ved OsloMet.

Studiet vil gi studentene kunnskap om forskningslitteratur med særlig vekt på åpen forskning. De får nyttig innføring i hvordan forskningsprosjekter gjennomføres, hvordan tekstene kvalitetssikres og hvordan og hvor de publiseres. Dette vil gi en fin sjangerforståelse om hva som skal til for å kalle noe for forskning og hvilke mekanismer som påvirker forskningen. I tillegg vil de få god innføring i hvordan finne og formidle kilder til vitenskapelig kunnskap. Forskningslitteraturen er viktige kilder til kvalitetssikret kunnskap, og mye er også fritt tilgjengelig gjennom åpen tilgang. Målet er å heve kompetansen på denne sjangeren for at bibliotekansatte skal bli tryggere i formidling og veiledning i forskningsbaserte kilder. 

Dette er et nettstudium utarbeidet av OsloMet og støttet med prosjektmidler av Nasjonalbiblioteket. Fylkesbibliotekene samarbeider med OsloMet i dette prosjektet. Studiet gir 10 studiepoeng og går høstsemestrene 2024 og 2025. Studieavgiften er dekket i prosjektet, men deltakerne må betale en semesteravgift (som for tiden ligger på i underkant av 1000 kr).

Det er holdt av 3 studieplasser til hvert fylke og søknadsportalen for høstsemesteret 2024 åpnet 1. april. Dere som har lyst til å ta dette studiet, sender en søknad gjennom OsloMets søknadsportal. Søknadsfristen er 15. juni. Dersom det kommer flere enn 3 søknader fra Vestfold, må det gjøres en fordeling av de tre plassene. Studentene som har fått studieplass vil få svar fra OsloMet innen 1. juli.

Dette studiet er ett av to tiltak i prosjektet Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek. Mer informasjon er lagt ut under "Prosjekter" på disse nettsidene.

 

Anita Hvarnes Evensen
Anita Hvarnes Evensen

Rådgiver. Har ansvar for å følge opp e-bokkonsortiet i Vestfold og Telemark, skolebibliotekene i de videregående skolene, Webløft, lånesamarbeid og transportordningen i fylket og kompetansetiltak i temaer rundt medie- og informasjonskompetanse.

anita.evensen@vestfoldfylke.no

988 09 982


Emneord:

Fylkesbibliotek