Videre samarbeid mellom Vestfold og Telemark

stemningsbilde fra fylkeshuset
Foto: Foto: Marita Nilsen

Publisert:

28.11.2023

Oppdatert:

28.11.2023 kl.08:15

Fylkessammenslåingen i 2020 satte i gang et godt samarbeid som vi ønsker å videreføre på flere områder.

Det fruktbare samarbeidet vi har hatt disse fire årene vil vi fortsette med på områder vi ser det gir gevinst for bibliotekene og oss.

E-bøker og lydbøker

Samarbeidet om innkjøp og utlån av e-bøker og lydbøker har gitt et større konsortium og et større budsjett vi kan bruke på innkjøp av e-medier. Det gjør at vi kan kjøpe inn et bredere utvalg titler tilgjengelig for våre lånere i Vestfold og Telemark. Dessuten er den samlede kompetansen på tvers av fylkene mye verdt for oppfølgingen av dette tilbudet. Derfor er et videre samarbeid om dette en gevinst for kommunene i begge fylkene. 

Vestfold og Telemark fortsetter som ett konsortium også fra 2024 med god forankring i begge fylker. Vi fortsetter med en felles styringsgruppe og innkjøpsgruppe med representanter fra begge fylkene. Og fylkesbibliotekene koordinerer samarbeidet.

Ansvar: Mari og Anita

Webløft

Fra 2024 er det 7 bibliotek i Telemark og 1 bibliotek i Vestfold som benytter seg av nettsideløsningen Webløft. Webløft var først et prosjekt som utarbeidet en mal for nettsider tilpasset bibliotekenes behov. Fylkesbibliotekene har tatt ansvar for å inngå avtaler om hosting, drift og vedlikehold med andre leverandører og dermed gitt bibliotekene mulighet til å sette opp enkle nettsider. Ulempen med denne løsningen er at den er noe komplisert å bruke, og dessuten er det usikkert hvordan vedlikehold og videreutvikling av Webløft skal driftes videre. De to fylkesbibliotekene vil uansett tilby sine bibliotek å bruke denne løsningen en stund til. Ved behov vil vi arrangere felles møter og workshops.

Ansvar: Mari/Karine og Anita

Transportordningen

Vestfold og Telemark inngikk en felles avtale i 2022 med Norsk Bibliotektransport. Avtalen ble inngått for to år fra 1.6. med mulighet til å forlenge for to nye år, slik at denne avtalen vil fortsette inn i de nye fylkene. Den eneste forskjellen er at fylkesbibliotekets bidrag fordeles på de to fylkene ut fra antall stopp. 

Ansvar: Vibeke og Anita

Nettverkene som fortsetter i 2024

Formidlingsnettverk: Det ble i høst etablert et formidlingsnettverk for de største bibliotekene i Vestfold og Telemark. Dette initiativet kom fra bibliotekene med et ønske om å dele erfaringer og inspirasjon rundt formidling. Ansvar: Aase og Siri.

Formidlingsnettverk for barn og unge: Dette er et nettverk som var sterkt ønsket av de som jobber med barn og unge og som har funnet sin form på tvers av fylkene. Ansvar: Vibeke.

Årlig inspirasjonsdag for Bok til alle vil holdes sammen. Ansvar Aase og Gro.

Telemark vil fortsette å holde i Shared reading med digitale samlinger og inspirasjonsdag for leselederne. Ansvar: Gro. Aase er kontaktperson i Vestfold.

Friby: Det vil også være et tett samarbeid mellom fylkene om arbeidet rundt fribyer for forfulgte forfattere. Ansvar: Steinar og Gro.

 

 


Emneord:

Fylkesbibliotek