Workshop i formidling av forskningsbasert kunnskap

Illustrasjonsbilde to som arbeider med pc, penn og blokk

Publisert:

12.04.2024

Oppdatert:

12.04.2024 kl.08:00

Tirsdag 30. april inviterer fylkesbiblioteket i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og OsloMet til et kurs i formidling av forskningsbasert kunnskap.

Bibliotekarer føler seg trygge i rollen som litteraturformidlere, men hva med formidlingen av forskningsbasert kunnskap? Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det skal legges til rette for at «bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning». Med utviklingen mot åpen forskning har bibliotekene og befolkningen gratis tilgang til stadig mer forskningsbasert kunnskap, men det å ha tilgang er ikke nok i seg selv. Vi må også kunne veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende kunnskapskilder. 

I dette kurset tar vi for oss grunnleggende spørsmål som: hva er forskningsbasert kunnskap, hvor finner man kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan bruker man disse kildene? Vi tar for oss noe teori, men aller mest blir det en praktisk økt bygget opp rundt caser fra biblioteket, hvor vi søker etter aktuell kunnskap som er åpent tilgjengelig på nettet. Målet er å gi økt trygghet i rollen som veileder og kunnskapsformidler, og å gi en innføring i noen aktuelle kilder til forskningsbasert kunnskap. Vi vil gjerne ha eksempler på saker dere har blitt spurt om i bibliotekene, som vi kan bruke i workshopen.

Dere vil også få innblikk i hva Universitetsbiblioteket ved USN kan bidra med for folkebibliotekene og for innbyggerne i Vestfold og hvordan folkebibliotekene kan hjelpe studentene.

Kursholdere er Roy Martin Kristiansen og Linn Kristine Kristensen fra universitetsbiblioteket OsloMet, og Vibeke Saltveit fra Universitetsbiblioteket Sørøst-Norge – USN.

Denne dagen er del av det nasjonale prosjektet «Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek», som er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene og OsloMet. Prosjektet har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket, blant annet til utvikling av en videreutdanning rettet mot ansatte i folkebibliotek: Åpen forskning og vitenskapelig kommunikasjon i folkebibliotek.

Påmelding innen 23. april.

Dette blir et heldagsseminar, og vi har fått lov til å være på undervisningsrom A1-18 på universitetsbiblioteket ved USN, campus Vestfold (Bakkenteigen). Vi starter med kaffe og te fra kl 9. Det faglige programmet starter kl 9.30 og avslutter ca 15.00. 

 

Anita Hvarnes Evensen
Anita Hvarnes Evensen

Rådgiver. Har ansvar for å følge opp e-bokkonsortiet i Vestfold og Telemark, skolebibliotekene i de videregående skolene, Webløft, lånesamarbeid og transportordningen i fylket og kompetansetiltak i temaer rundt medie- og informasjonskompetanse.

anita.evensen@vestfoldfylke.no

988 09 982


Emneord:

Fylkesbibliotek