Frifylke for forfulgte forfattere

Vestfold fylkeskommune er frifylke for forfulgte forfattere.

Hva er et frifylke?

At Vestfold er et Frifylke betyr at kommuner som deltar i ordningen gir vern og trygghet for forfattere som på grunn av sine ytringer blir utsatt for forfølgelse, tortur, overgrep og fengsel i sine hjemland. Vestfold fylkeskommune er en av kun fire aktører som jobber med fribyarbeid på regionalt nivå.

Hvordan fungerer ordningen?

Frifylkeforfatteren kommer til en av Vestfolds kommuner på FNs flyktningkvote gjennom The International Cities of Refuge Networks (ICORN) rekrutteringsarbeid.​ Kommunen blir da en friby for denne forfatteren med familie i to år. Fribyen gir forfatteren trygghet og mulighet til å fortsette sitt arbeid.

Kostander vertskommunen har til forfatter og eventuell familie blir dekket gjennom NAVs ordinære ordninger for flyktninger. Norskopplæring og integrering følger også de ordinære ordningene i kommunen.

Kostnader til faglig arbeid dekkes gjennom Utenriksdepartementet, Norsk P.E.N. og Vestfold fylkeskommune.​ Fylkeskommunen betaler kommunens kontingent i ICORN de to første årene. Disse to årene organiseres som en prosjektperiode.

Hvilke kommuner i Vestfold er fribyer?

Les mer:

Om Norsk P.E.N.  Om ICORN  

 

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 29.11.2023 kl.08:34

En friby tar et tydelig standpunkt for ytringsfriheten

Ytringsfrihet er en menneskerettighet. Norges Grunnlov beskytter ytringsfriheten, men mange steder i verden er den under press. Forfattere, journalister, bloggere, kunstnere og musikere utsettes for trusler, trakassering, sensur og andre former for knebling av ytringer.

Fylkeskommunen bidrar til å styrke ytringsfriheten gjennom at fylkesbiblioteket koordinerer fribyarbeidet i regionen.