Formidlingsnettverk

Etableringsprosessen
Foto: Illustrasjon av Pernilla Hjermann

Publisert:

20.02.2024

Oppdatert:

20.02.2024 kl.10:43

Formidling er en av hovedaktivitetene i bibliotekene. Det er mye å hente ved å ha et samarbeid og nettverk rundt formidling.

I mars 2023 tok Tønsberg og Færder bibliotek initiativ til å danne et formidlingsnettverk for folkebibliotekene i Vestfold.  Alle bibliotekene i Vestfold, samt fylkesbiblioteket var samlet til et godt og fruktbart møte på Tønsberg og Færder bibliotek i slutten av mars. 

Nettverket ledes og koordineres av fylkesbiblioteket. Det er lagt opp til fysiske møter en hel dag pr halvår i tillegg til digitale møter via Teams.

Nettverket er for bybibliotekene i regionen, og Skien og Porsgrunn bibliotek er invitert inn i samarbeidet.  Målet er å samarbeide og dele kompetanse om litteraturformidling. Eksempler på det vi kan dele og jobbe sammen om er arrangementsserier i alle bibliotek, kostbare aktører (forfatterturné), deling av brosjyrer og innhold på nettsider, Bokgilde for voksne med mer. En viktig del av nettverksarbeidet er å ha fysiske møter hos de enkelte bibliotek som deltar i samarbeidet for å få tips til eksponering av materiale og arenautvikling rundt formidling.

Aase Wivestad
Aase Wivestad

Rådgiver. Arbeider med litteraturformidling, deriblant;  Bok til alle og Shared Reading.

aase.wivestad@vestfoldfylke.no

959 47 525

Siri Haga Torgersen
Siri Haga Torgersen

Rådgiver. Prosjektleder for Sommerles.no

siri.haga.torgersen@vestfoldfylke.no

95 22 50 39