Bibliotekstatistikk

Statistikk er et styringsverktøy som bibliotek bruker for å bygge kunnskap om de ulike delene av bibliotekdriften og som bidrar til faktabasert drift. Gjennom god og konsistent statistikkføring over flere år kan bibliotekene også avdekke trender når det gjelder medievalg og bruk, budsjetter, utlånstall som kan brukes til å vurdere endringer i driften. Den kan også brukes som dokumentasjon og underbygge argumentasjon i politiske saker om bibliotekene.

Nasjonalbiblioteket  har ansvar for å samle inn årlige tall fra folkebibliotekene, fylkesbibliotekene, fag- og forskningsbibliotekene, fengselsbibliotek og mobile bibliotek. Fylkesbiblioteket skal støtte opp innleveringen fra folkebibliotekene. Ta kontakt med oss dersom du har problemer med innlogging, med å holde fristen eller andre ting.

Tall fra den nasjonale statistikken importeres også i verktøyet bibstat.no. Dette verktøyet lar deg enkelt hente opp tall fra enkelte kommuner, flere kommuner eller hele fylker samtidig for å sammenligne ulike resultat. Bibstat gir også muligheten til å se utviklingen over tid, samt enkeltår i lys av KOSTRA gruppering og/eller lignende bibliotek. Bibstat er opprettet ved Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, men driftes nå i samarbeid med de andre fylkene gjennom Bibliotek24.

Statistisk sentralbyrå har også statistikkverktøy som gir mulighet for sammenligning av bestandstall, utlånstall og tall for omløpshastighet med andre bibliotek i tillegg til at bibliotekene også omtales i den årlige kulturstatistikken 

 

Andre ressurser

Fylkeskommunen har ressurssider med kunnskap om Vestfold.

På bibliotekutvikling er det laget en ressursside med kartleggingsmetoder. Siden er utarbeidet av Jannicke Røgler, Idunn Bøyum og Heidi Kristin Olsen. 

 

Trygve Kikut Trygve Kikut
Rådgiver

Publisert: 27.02.2023 Oppdatert: 13.03.2024 kl.14:04