Om fylkesbiblioteket

Fylkesbibliotekets oppgave er å jobbe med bibliotekutvikling på regionalt nivå, koordinere felles satsinger og tjenester, tilby kompetanseheving, råd og veiledning til bibliotekene i fylket.

Fylkesbiblioteket har et ansvar for å jobbe med bibliotekutvikling i samarbeid med bibliotekene i regionen og nasjonalt. Det er Bibliotekloven (§§ 6 og 7) som setter føringer for vårt arbeid.

I Vestfold har vi ansvar for store utviklingsprosjekt:

  • Sommerles er en årlig nasjonal lesekampanje rettet mot barn på barnetrinnet. 
  • DIGIN-prosjektet har etablert et nasjonalt samarbeid om digitale innholdstjenester.

Vi tilbyr også råd og veiledning til bibliotekene i regionen, koordinerer fellesløsninger som transportordning og samarbeid om utlån av e-medier og er en stor leverandør av kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i folke- og skolebibliotek i Vestfold.

Les mer om hvem som jobber med hva i fylkesbiblioteket.

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 07.11.2023 kl.12:42