Formidlingskompetanse i folkebibliotek

Logo til Formidlingskompetanse i folkebibliotek

Publisert:

15.02.2022

Oppdatert:

07.11.2023 kl.09:56

Prosjektet "Formidlingskompetanse i folkebibliotek" har satt fokus på å heve bibliotekansattes formidlingskompetanse.

Prosjektet "Formidlingskompetanse i folkebibliotek" (FiF) ser på formidling fra ulike vinkler innen bibliotekenes virksomhet og ønsker å bygge opp kompetanse både på litteraturen og på hvordan formidle den. Det er blant annet utviklet:

I tillegg er det også utviklet studier innen aktiv formidling og pedagogikk for bibliotekarer. Den formelle kompetansehevingen tilbys gjennom samarbeid med OsloMet.

Prosjektet gir bibliotekansatte bedre tilgang til både nettkurs og formell videreutdanning. Målet er blant annet å styrke litteraturkunnskapen og formidlingen av samlingene, øke utlånet og styrke den generelle lesekompetansen i befolkningen og utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer.

"Formidlingskompetanse i Folkebibliotek" (FiF) er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesbibliotekene og er støttet av Nasjonalbiblioteket. Det startet opp i januar 2021 og går over 4 år. 

Vestfold fylkesbibliotek har jobbet spesielt med Kulturfondstafetten og nettkurs om leselyst for de minste.

Les mer om de ulike satsningsområdene og prosjektet. 

 

Aase Wivestad Aase Wivestad
Rådgiver