Prosjekt Digin - fra teori til praksis

Bibliotekene har de siste årene fått inn flere digitale innholdstjenester for sine innbyggere. Prosjekt Digins mål er å få til et samarbeid om felles drift av de digitale innholdstjenestene for folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler i Norge.

Prosjekt Digin jobber for å etablere en ny modell for felles drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester, inspirert av konsortiet Det Digitale Folkebibliotek fra Danmark. Prosjektets hovedleveranse er den norske versjonen kalt Bibliotek24, som er planlagt satt i drift fra 2024. Modellen omfatter også markedsføring, kurs for ansatte og tekniske utvikling knyttet til sluttbrukerens opplevelse av innholdstjenesten. 

Fordelen med et samarbeid rundt digitale innholdstjenester er at det vil forenkle tilgangen for bibliotek til leverandører og distribusjonen av digitale innholdstjenester, kunne gi større forbrukermakt, forhåpentligvis et likere bibliotektilbud nasjonalt og bedre ressursutnyttelse.

Prosjektet ledes av Trygve Kikut i Vestfold og Telemark fylkesbibliotek sammen med en prosjektgruppe med deltakere fra Deichman, Viken, Agder og Rogaland fylkesbibliotek. 

Les mer om prosjektet på Digins blogg.

 

Trygve Kikut Trygve Kikut
Rådgiver

Publisert: 31.01.2023 Oppdatert: 30.10.2023 kl.10:23

Tilgang til kvalitetssikret informasjon

Tilgang til informasjon er en forutsetning for å nå alle FNs bærekraftsmål, men tilgangen til kvalitetssikret informasjon er ofte regulert av betalingsmurer. Bibliotekenes oppdrag er å gjøre kunnskap og kultur fritt tilgjengelig for alle og dermed være med på å utjevne forskjeller i samfunnet (bærekraftsmål 10). Gjennom fysiske og digitale samlinger vil alle lik tilgang til kvalitetssikret informasjon, uavhengig av hvem du er og dine økonomiske forutsetninger. Prosjektet Digin / Bibliotek24 arbeid med å forhandle fram gode avtaler med flere innholdsleverandører, gjør gode, kvalitetssikrede ressurser tilgjengelig for alle landets bibliotek til en overkommelig pris. Det vil igjen gjøre tilgangen uavhengig av hvor du bor i landet.