Sommerles.no

Sommerles.no er en nasjonal, digital sommerlesekampanje for alle barn i 1. – 7. klasse i regi av bibliotekene. Kampanjen startet i Vestfold fylke i 2014, og utvikles og eies i dag av fylkesbiblioteket sammen med firmaet Snuti AS. Fra 2018 har Sommerles vært en nasjonal suksess, med deltakelse fra hele landet.

Først og fremst skal Sommerles være gøy for barna, og øke interessen for lesing gjennom sommeren. Sommerles varer fra 1. juni til 31. august hvert år, og er for alle 1.-7. klassinger. Kampanjen har blitt en suksess ved å bruke elementer fra dataspill for å motivere til lesing. Barn kan sammen med sine foreldre lage seg en profil på nettsiden sommerles.no. Her kan de registrere alt de leser og få poeng for hver leste side. Det vanker også premier som kan hentes på de lokale bibliotekene. De kan også følge en spesialskrevet fortelling skrevet av Mari Moen Holsve og svare på oppgaver knyttet til denne, der et nytt kapittel slippes hver uke. 


Økt motivasjon for lesing

Vi har ett mål for øyet: Å motivere barn til å lese mest mulig i løpet av en lang sommerferie. Barna som deltar kan velge å lese selv, bli lest for eller å høre på lydbok. All lesing er viktig, og barna velger selv hva de vil lese, om det er fantasybøker, fotballbøker eller tegneserier. Vårt mål er at så mange barn som mulig får oppleve ekte leseglede og lesemestring gjennom å delta i Sommerles.no. 


Digitalt leseunivers

Sommerles.no startet i Vestfold fylke i 2014, og har etter hvert spredt seg til å bli en nasjonal suksess ved å bruke elementer fra dataspill for å motivere til lesing. 2023 var et rekordår for Sommerles – da deltok over 167 000 leseglade barn fra hele landet! Sommerlesuniverset er bygget opp rundt de to karakterene Astrid og Asbjørn, som hvert år drar ut på nye eventyr på oppdrag fra gudekongen Odin. 

Sommerles.no samarbeider blant annet med Nasjonalbiblioteket, Leser søker bok, NLB (Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek), Sametingets bibliotek og fylkesbibliotekene.  

Slik fungerer Sommerles.no:

  • For å komme i gang, lager barna seg en profil på Sommerles.no (med foresattes godkjenning). Her registrerer de bøker de leser gjennom sommeren og får poeng for hver leste sider. De får også lesetips.
  • Underveis får barna digitale trofeer og etter hvert har de samlet nok poeng (XP) til å få fysiske premier. Disse kan hentes på bibliotekene i kommunen deltakerne bor
  • Barna får tilgang på en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve. Nye kapitler legges ut på Sommerles.no gjennom sommeren.
  • Sommerles er for alle: superlesere, gode lesere, middels gode lesere, men også de som trenger litt hjelp eller bare er i ferd med å lære seg lese. Man får poeng både for å lese selv, men også om man blir lest for eller hører på lydbøker.

Hvem står bak Sommerles?

Sommerles.no er utviklet og eid av Vestfold fylkesbibliotek og Snuti AS. Prosjektleder er Vestfold fylkesbibliotek, mens Snuti AS designer, drifter og utvikler de tekniske løsningene.  

Nasjonalbiblioteket støtter Sommerles.no med en prosjektlederstilling i perioden 2021-2024. 

Les mer om kampanjen på ressurssiden "Alt om sommerles".

 

Siri Haga Torgersen
Rådgiver/ prosjektleder for Sommerles.no
Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver

Publisert: 07.08.2019 Oppdatert: 29.11.2023 kl.08:38

Lesing og bærekraftsmålene

Gode lese- og skriveferdigheter er en grunnleggende forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål om god utdanning. Norge har et godt utdanningssystem, som gir alle barn lik rett på tilgang til gratis skolegang. Likevel viser forskning at en av fem 15-åringer leser så dårlig at de vil få problemer i videre utdanning og yrkesliv. Fritidslesing styrker lesekompetansen, og gode holdninger til lesing kan være med på å utjevne sosiale forskjeller i hvordan barna gjør det på skolen. Sommerles motiverer til fritidslesing, og bidrar til at deltakerne opprettholder eller øker lesekompetansen sin i løpet av sommerferien.  

Kilde:

En av fem 15-åringer leser så dårlig at de vil få problemer i videre utdanning og yrkesliv (forskning.no)