Kurs og møter for bibliotekansatte

Det finnes et mangfoldig tilbud med kurs og møte for bibliotekansatte både lokalt fylket og nasjonalt. Her har vi laget en oversikt over aktuelle tilbud.

Kompetanseheving er en viktig oppgave for fylkesbibliotekene. Vestfold fylkesbibliotek tilbyr flere kurs og møter for bibliotekansatte i fylket hvert år, men for 2024 må vi gjøre litt planlegging sammen med bibliotekene før vi kan tilby nye kompetansetiltak.

 

Nasjonalbiblioteket

Fylkesbibliotekene har sammen med Nasjonalbiblioteket opprettet en plattform for nettkurs for bibliotekansatte slik at disse kursene er tilgjengelig for hele biblioteksektoren.

Lenke til nettkursene på bibliotekutvikling.no

Det er også opprettet en kompetansebank som samler flere kompetansegivende ressurser for bibiotekansatte

Lenke til kompetansebanken på bibliotekutvikling.no

På Nasjonalbibliotekets kalender publiseres kurs og konferanser for som er aktuelle for sektoren. Disse tilbys ofte også digitalt.

Lenke til Nasjonalbibliotekets kalender

 

Andre fylkesbibliotek

Agder fylkesbibliotek arrangerer digitalt påfyll hver andre torsdag på ca 1 time fra kl 9. Disse foredragene er åpne for alle bibliotekansatte. 

Lenke til digitalt påfyll

Lenke til opptak av tidligere digitale påfyll

 

 

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 08.04.2024 kl.12:52