Lånesamarbeid og transportordning

Det etablerte lånesamarbeidet mellom bibliotekene innebærer at bibliotekene stiller sine samlinger til disposisjon for lånere i andre deler av landet. Dette samarbeidet sikrer best mulig tilgang til landets samlede bibliotekressurser. Fylkesbiblioteket skal sikre at dette samarbeidet fungerer effektivt, blant annet gjennom en transportordning.

Lånesamarbeid

For bibliotekene står delekulturen sterk, og lånesamarbeidet sikrer at alle har tilgang til alle offentlige biblioteks samlinger uavhengig av bosted eller utdanningsinstitusjon. 

Det ble i 2022 utarbeidet en rapport som viste hvordan lånesamarbeidet fungerte nasjonalt basert på statistikk fra 2017-2022. Denne rapporten resulterte i at Nasjonalbiblioteket i 2023 lanserte nye retningslinjer for fjernlån. Mer informasjon om de nye retningslinjene finnes i artikkelen "9 ting du må vite om de nye retningslinjene for fjernlån".

Ressurser for bibliotekene

Biblioteksøk gir tilgang til norske bibliotekkataloger og mulighet til å låne fra alle norske bibliotek i tillegg til direkte tilgang til digitalisert litteratur i Nasjonalbiblioteket. Ved å bruke Biblioteksøk i fjernlånsarbeidet vil den automatisk velge den mest effektive låneveien.

Lenke til Biblioteksøk.

Innlånstjenesten i Nasjonalbiblioteket har laget en nyttig sjekkliste for tilgang til materiale som ikke finnes i norske bibliotek.

 

Transportordningen - transport av materiell mellom bibliotekene

Transportordningen er en viktig del av lånesamarbeidet mellom bibliotekene i Norge. Den gjør at bøker og annet materiale sendes mellom bibliotekene og kan lånes ut til lånere uansett bosted.

Vestfold fylkesbibliotek har ansvar for å koordinere og forhandle avtale om transportordning for hele regionen. Det ble inngått ny avtale for Vestfold og Telemark med Norsk bibliotektransport i mai 2022 for to nye år. 

Transportruter og kontaktinformasjon i NBT.

Kontaktinformasjon i NBT

Transportruter i Vestfold og Telemark:

Transportruter iTelemark:

 

 

Anita Evensen
Rådgiver

Publisert: 07.08.2019 Oppdatert: 19.03.2024 kl.07:30