Graving på privat eiendom

Skal du sette spaden i jorda, kan det være du må sjekke ut med arkeologene først.

Hvis du er privatperson og eier hus, hytte eller annen eiendom, gjelder kjørereglene du finner nedover på denne siden. 

Du kan grave hvis det ikke er kjent kulturminner hos deg

Du kan grave hvis det ikke finnes automatisk fredete kulturminner der du skal grave. Dette kan du sjekke i Kulturminnesøk   Trykk på korset i starten av søkefeltet så får du opp kartet der du bor.

Kontakt oss hvis du er i tvil eller trenger hjelp. Det koster deg ingenting.
Hvis det dukker opp noe som kan være et kulturminne selv om du har sjekket Kulturminnesøk, kontakter du oss så raskt som mulig. Det koster deg ingenting, og vi løser saken umiddelbart.

Du må ha tillatelse hvis det er kjent kulturminner hos deg

En kvinnelig arkeolog graver i en jordgrøft. Bøtter og graveredskap. Plastposer med funn. To andre står i enden av grøfta og snakker sammen. Hagevekster rundt. Høstsol.
På denne hustomten lå det en middelaldergård. Grunneier trengte ikke betale for utgravningen. Foto: Anitra Fossum.

Hvis kulturminnet ligger i veien for planene dine, kan du enten gjøre om på planene eller søke om å få fjernet kulturminnet. Søknadsskjema finner du her.

Send søknaden til oss og ta gjerne kontakt slik at vi kan hjelpe deg.

Skulle du få avslag kan du klage eller se om du finner en annen løsning.

 

 

 

I noen tilfeller kan det kreves arkeologisk utgraving.

Staten betaler hvis tiltaket ditt regnes som et mindre, privat tiltak. 

 

 

 

Tiltaket er privat hvis det:

  • settes i gang og utføres av eller på vegne av privatperson, private stiftelser og foretak og frivillige organisasjoner
  • ikke mottar og finansieres overveiiende av offentlige tilskudd

Tiltaket er mindre hvis det:

  • gjennomføres til privat bruk for én eller et begrenset antall brukere
  • berører én eller et begrenset antall tomter eller enheter
  • ligger innenfor normal standard for den type tiltak det gjelder
  • Tiltaket er ikke mindre hvis det er kommersielt.

Hvis det innenfor begrenset tid er gjennomført flere tiltak på eiendommen eller med samme formål, kan det virke inn på vurderingen av om det er et mindre tiltak.

Publisert: 26.01.2018 Oppdatert: 20.12.2019 kl.10:45