Arkeologi

Arkeologene våre leter etter ukjente kulturminner og oppsøker kulturminner som er kjent fra før. De beskriver dem og kartfester dem nøyaktig. Dette kalles registrering. Vanligvis foregår registrering i områder der det er planlagt utbygging og hvor man ikke vet nok om kulturminner på stedet.

Hvis du vil vite om det finnes kulturminner på din eiendom, kan du sjekke den nasjonale kulturminnedatabasen. Kulturminnesok.no 

 

I denne filmen forklarer vi hvordan vi går fram når vi skal undersøke utbyggingsområder.