Skjøtsel og skilting

Paragraf 11 i kulturminneloven gir Kulturarv i Vestfold fylkeskommune et ansvar for å vedlikeholde kulturminner fra eldre tid. Dette er en stor jobb som krever innsats fra frivillige organisasjoner.

Tilrettelegging av kulturminner

Det finnes rundt 3500 arkeologiske kulturminner i Vestfold. Vi må være nøye når vi velger hvilke vi tilrettelegger for befolkningen.

Oppgaven med å forhindre at kulturminnene gror igjen er stor. Vi samarbeider med foreninger, skoler, grunneiere og andre frivillige om å løse den. Utvalgte steder setter vi også opp informasjonstavler om kulturminnet.

Her finner du Skilt- og skjøtselsplan for utvalgte kulturminner i Vestfold 2017-2027.

Kriterier for utvelgelse

Dette er kriterier vi bruker når vi velger hvilke kulturminner vi skal legge innsatsen i:

  • Kulturminnets opplevelsesverdi.
  • Tilgjengelighet for allmennheten.
  • Behov for å sikre mot slitasje og ødeleggelse.
  • Lokalsamfunnets interesse for å ta vare på kulturminnet.

Hva innebærer skjøtsel?

Skjøtsel innledes under vår veiledning. Arbeidet består i å fjerne kratt, trær, urter og gress på og rundt kulturminnene. Dette kan hvem som helst gjøre. Men skal store trær ned, må kommunen eller andre profesjonelle inn i bildet.

På skrinn mark med lite ugress og løvoppslag er det enkelt å drive skjøtsel, som for eksempel rundt gravrøyser på toppen av knauser. Slike steder trenger kanskje ikke vedlikehold mer enn annethvert år.

Lave gravhauger, steinsetninger eller gamle veier gror fort igjen. De trenger oppfølging minst to ganger i året.

Det er også viktig å sikre atkomst til kulturminnene gjennom skilting og rydding av stier.

 

Å adoptere et kulturminne

Det finnes en ordning der skoler, foreninger, grunneiere og andre kan adoptere "sitt" kulturminne. Det skjer på deres eget initiativ. Drivkraften må være interesse for å skape et kulturmiljø å være stolt av. Det er nødvendig at man ønsker å drive skjøtsel over tid. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Guiding

Frivillige kan drive direkte formidling gjennom guiding på stedet. Det er et verdifullt tillegg til informasjonstavler, brosjyrer og formidling på nett.

 

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 16.02.2023 kl.11:18