Vikingskip

Saga Oseberg og Gaia under fulle seil i Vestfjorden.

Det er funnet fire vikingskip i Vestfold. Osebergskipet, Gokstadskipet, skipet i Skipshaugen på Borre og Klåstadskipet.

Osebergskipet

Dette er utvilsomt det mest berømte funnet i verden fra vikingtid. Skipet er praktfullt, omtrent komplett og meget godt bevart.

Her kan du lese og se film om funnet

Gokstadskipet

Et noe større skip enn på oseberg, like godt bevart og er i likhet med Osebergskipet utstillt på Bygdøy i Oslo. En kopi av dette skipet ble bygget i 1990. Gaia er fremdeles i drift i Sandefjord.

Her kan du lese mer om Gokstadfunnet.

Skipet i skipshaugen på Borre

Skipshaugen på Borre ble brukt som fyllmasse av vegvesenet i på 1800 tallet. Noen gjenstander ble levert til museet og det er funnet flere gjenstander i nyere undersøkelser, men skipet er det ingen som har dokumentert, men det har ikke stått tilbake for de andre i sin prakt.

Her kan du lese om haugene på Borre

Klåstadskipet

Dette er ikke et skip fra en grav, det er et handelsskip som grunnstøtte i kilen ved Klåstad like ved Kaupang.

 Nye skip 

Saga Oseberg er en nøyaktig kopi av vikingskipet som ble sjøsatt i 2012. Det var 1200 år etter at Osebergskipet ble lagt i haug.

Kopien ble laget etter vitenskapelige studier av originalen. Resultatene viser at Osebergskipet har vært mer sjødyktig enn antatt.

Bak prosjektet sto Stiftelsen Nytt Osebergskip. Arbeidet skjedde i samarbeid med Vikingskipshuset ved Kulturhistorisk Museum, Vikingeskibsmuseet i Roskilde i Danmark og Marintek ved NTNU i Trondheim.

Prosjektet var finansiert av blant andre Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, en rekke stiftelser, næringsliv og privatpersoner.

Det bygges nå en kopi av klåstadskipet med samme vitenskaplige metoder, og det er planer om å gjøre det samme med Gokstadskipet. 

Du kan lese mer på nettsidene til Stiftelsen Nytt Osebergskip.

 

Film fra sjøsettingen av Saga Oseberg

Publisert:

09.01.2018

Oppdatert:

11.01.2023 kl.09:36