Søknad om inngrep i arkeologiske kulturminner

Gravemaskin på et jorde
Foto: Julie Karina Øhre Askjem

Publisert:

10.08.2022

Oppdatert:

10.02.2023 kl.10:27

Dersom en utbygging kommer i konflikt med et kulturminne, kan det i noen tilfeller gis dispensasjon fra kulturminneloven etter søknad.

Dersom det er påvist automatisk fredete kulturminner innenfor tiltaksområdet som blir direkte berørt av arbeidet, må det søkes tillatelse til inngrep. Slik tillatelse gis av kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen.

Offentlige og større private tiltak

Den som er ansvarlig for planlegging av offentlige og større private tiltak, skal undersøke om arkeologiske kulturminner kan bli berørt. Tiltakshaver gjør det selv i store, private utbyggingssaker. Kommunen er ansvarlig for å innhente tillatelser i reguleringsplaner.

Eksempler på større private utbyggingssaker er nedlegging av kabler, høyspenttraseer, vann og avløp og fjernvarme. Dette kalles å oppfylle undersøkelsesplikten. Denne undersøkelsesplikten oppfylles ved at planene sendes oss til uttalelse. Om nødvendig gjør vi arkeologiske undersøkelser i terrenget.

Du kan søke ved å logge deg inn i kulturminneforvaltningens søknadsportal.

Digisak for organisasjoner- Riksantikaren

Mindre private tiltak

Dersom du som privatperson skal sette i gang med tiltak på egen tomt og automatisk fredete kulturminner vil bli berørt, så gjelder samme regel. Du må søke om tillatelse til inngrep ved enten å bruke søknadsskjemaet eller Digisak.

Digisak for privatpersoner - Riksantikvaren

 

Du kan også fylle ut skjemaet som det er lenket til her og returnere det til fylkeskommunen.

Søknadsskjema

 

 

 

Oversikt over registrerte fredete kulturminner finner du her:

Kulturminnesøk

kulturminner merket på kartet i kulturminnesøk