Mølen og Oddane fort


Områdene rundt Mølen og Oddane fort byr på kulturminner med høy opplevelsesverdi. Gravfeltet på Mølen troner på den monumentale istidsmorenen. Det fredete Oddane fort har et rikt bygningsmiljø fra siste verdenskrig og minner fra norsk militærhistorie.

På Mølen ligger 250 større og mindre graver bygd av rullestein fra raet. Monumentale røyser er lagt side om side med mindre røyser. Dette mektige gravfeltet er et yndet utfartssted store deler av året. Folk trekkes hit på grunn av den store samlingen av røyser, den betagende beliggenheten ut mot havet og den vide horisonten. Navnet Mølen kommer av gammelnorsk mǫl, «steinvoll» eller «steinbanke». Ordet er beslektet med marbakke og molbakke.

Illustrasjon av Mølen med kulturminnene. Laget av data fra flyskanning og kart.
På en flyskanning av Mølen med kart under kan vi tydelig se de største rullesteinsrøysene. Illustrasjon: Julie K. Øhre Askjem

Gravsted

De største røysene er opptil 35 meter i diameter. Den aller største er fem meter høy. Landet har hevet seg etter siste istid slik at gamle kulturminner ligger høyere i terrenget enn de yngre. De gravrøysene som ligger høyest på Mølen, kan være så mye som 3500 år gamle, altså fra bronsealderen. Ett gravminne skiller seg tydelig ut. Det består av steiner som danner en 20 meter lang skipsform. Det er bare i denne graven det er funnet gravgaver. Her lå nemlig et 70-talls båtnagler omgitt av aske som er datert til tiden like etter Kristi fødsel. Vi vil aldri få vite hvem som fikk så storslåtte minnesmerker reist etter seg. Men enkelte historikere mener at en av de såkalte vestfoldkongene, kjent fra Snorres Ynglingesaga, kan ligge gravlagt her. Slekter som rådde over den viktige handelsveien fra sjøen og opp Skiensvassdraget, kan også ha gravlagt sine døde her.

Gåtefulle er de nesten 200 små steinrøysene som ligger fordelt på syv lange rekker. Kanskje er de ikke graver slik man har trodd, men fester for fangstnett beregnet på trekkende sjøfugl.

Stor gravrøys på rullesteinsstranda. Flere smårøyser i forkant. Blått hav og blå himmel.
I bakgrunnen en av de store gravrøysene. I forgrunnen ligger en av rekkene med smårøyser som kan være rester etter fangstnett for fugl. Foto: Trude Aga Brun

Det er lagt ned mye arbeid fra det offentlige og fra frivillige i vedlikehold av kulturminner og landskap på Mølen. Ved parkeringsplassen står det informasjonstavler om kulturminnene og geologien. I tillegg kan du oppleve en utstilling om Mølens natur- og kulturarv langs stien ned mot gravfeltet.

Morene

Mølen er del av en endemorene fra siste istid. For 12 000 år siden sto isbreen stille i en lengre periode. Smeltevannselver under isen avga enorme mengder stein og grus, og Mølen ble dannet. Steiner ble fraktet hit fra Telemark, Kongsberg, Ringerike, Drammen og områder i Vestfold. Langs iskanten ble det dannet en gigantisk grusrygg som går rundt hele Skandinavia. Mølen er del av UNESCOs Gea Norvegica Geopark.

Utsikt over hele Mølen med Langesundbukta i bakgrunnen.

Oddane fort

Skytestillinger og andre installasjoner på Oddane fort.
Oddane fort ble anlagt på gården Oddanes grunn. Foto: Siv Abrahamsen

Oddane fort ligger rett øst for Mølen. Det kalles også Nevlunghavn kystfort. Fortet ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten og er det best bevarte, tyskerbygde kystfort i Norge. I april 1941 begynte byggevirksomheten med rundt 300 mann i sving. Sovjetiske krigsfanger fortsatte da de kom hit i 1942. Fortet var et hærkystbatteri som skulle dekke innløpene til Skien, Porsgrunn og Larvik.

Forlegningen på Oddane fort med det norske flagget heist i flaggstanga.
Forlegningen med kontorer og spisesal ble oppført av tyskerne i perioden 1940-45. Foto: Siv Abrahamsen

Det norske kystartilleriet overtok anlegget etter kapitulasjonen, og det inngikk som et av flankefortene i innseilingen til Oslofjorden. Heimevernet overtok fortet i 1949 og brukte det til årlige øvelser. I 2001 gikk det ut av militær bruk. Fortet ble fredet i 2015.

Oddane fort består av rundt 50 trebygninger, kanonstillinger, bunkere, mitraljøsestillinger og fjellanlegg.

Hele terrenget er brukt til militære formål, selv om det er størst konsentrasjon av bygde elementer i området nær messebygningen. Herfra går det smale veier i terrenget til resten av anlegget.

Publisert:

02.01.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01

Mølen og Oddane fort

Kart

Dette er et utvalgt kulturmiljø med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold og Telemark fylkeskommune. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.