Nevlunghavn


Nevlunghavn har tjent som havn og fiskerleie med fiskemottak, los og tollstasjon. Tettbebyggelsen består av rundt 70 bygninger som til sammen er et viktig minne om fylkets kystkultur.

Sjøfarten vokste raskt på 1600-tallet. Det er antagelig derfor det ble etablert en kystnær bosetning uavhengig av jordbruk i Nevlunghavn. De første innbyggerne slo seg ned her på slutten av 1600-tallet og drev med losing og fiske. Etter hvert vokste det frem bebyggelse lunt plassert under Havneberget – også kalt Kikkærsbærje fordi det var losenes utkikksplass. Her hadde dessuten marinen en signalstasjon.

Nevlunghavn var i mange århundrer en utmerket havn for båter og mindre skip, beskyttet som den ligger bak Oddane, Havneberget og to mindre skjær. Større skip måtte ri av storm og annet uvær i Havnebukta. Til tider kunne bukta være fylt av seilskuter som søkte ly.

en skøyte ligger på vannet foran et svaberg med et hvitt hus på
Nevlunghavn er spor etter 400 års kystkultur. Foto: Anitra Fossum.

Loshuset

Tettbebyggelsen består i dag av rundt 70 eiendommer. Mange er viktige kulturminner og velbevarte eksempler på trehusarkitektur fra tidsrommet 1800-1920. Spesielt Loshuset utmerker seg. Det ble bygd i tiden rundt unionsoppløsningen i 1905. Hele huset inkludert interiøret er bevart uforandret fra den gangen. Gulvene med den opprinnelige dekorasjonsmalingen, linoleumsbelegg, takene med dekorasjonsmaling i stuene, veggene med original maling har aldri vært forandret. Originalt inventar, spesiallaget av møbelsnekker i Larvik, står fortsatt på sin plass i finstuen og spisestuen. Etasjeovnene i stuene og soverommet er de opprinnelige.

Loshuset med grønne trær rundt.
Loshuset. Foto:Siv Abrahamsen
Dekor i taket inne i Loshuset.
Loshuset. Foto:Siv Abrahamsen

Historien

Nevlunghavn (Havna) lå opprinnelig under gården Nevlungen. Den ligger på vestsiden av Havnefjorden, en lun bukt mellom Løvallodden i øst og Oddane i vest. Forskere har satt havnen i forbindelse med Gimsø kloster i middelalderen. Klosteret eide Nevlungen øvre, og nonnene var kanskje spesielt interesserte i å eie gårder ut mot havet.

Rett inn og nord for havnen og ned for tunet på Nevlungen nedre ligger Laberget. Dette kan være et eldre landingssted. Navnet regnes å være fra vikingtiden, men her henger det trolig sammen med utskiping av trelast i senmiddelalderen. Gårdsnavnet Nevlungen er flertallsordet Niflungar. Førsteleddet nifl- finnes i norrønt i form av Niflheimr. I norrøn mytologi var det navnet på den dypeste del av dødsriket. Muligens kan gårdens navn vise til den mørke fargen på åsene rundt.

Utsikt fra Loshuset mot bebyggelsen i Nevlunghavn og havet.
Utsikt fra Loshuset mot havet. Foto:Siv abrahamsen

Turisme

I 1861 besøkte maleren Adolph Tidemand Nevlunghavn og malte portretter av sju loser. Rundt 1900 ble det vanlig for velstående byfolk å tilbringe deler av ferien her. Oddanesand i sørvest ble kjent som et fasjonabelt badested. Nevlunghavn Gjestgiveri ble etablert rundt 1920. Det er fortsatt et yndet sted for sommergjester.

Inngangspartiet på gjestgiveriet med to norske flagg.
Nevlunghavn Gjestgiveri ligger nede i havnen. Foto: Anitra Fossum.

Sagn

Like utenfor kulturmiljøet ligger det lille skjæret Humlesekken med den karakteristiske kjempesteinen Munken som ser ut til når som helst å ville rulle ut i havet. Sagnet forteller at tre jutuler beilet til en jomfru på Jomfruland. Hun bestemte da at den som kunne kaste en stein lengst fra Jomfruland, skulle få henne. En av steinene havnet på Humlesekken. Siden har den ligget der. En annen, Karisteinen, ligger på den andre siden av Havnebukta. Og i en privat hage like ved brygga i Nevlunghavn ligger Helleholmsteinen. Jutulen som kastet den siste, vant jomfruen.

Havet og holmen Humlesekken med kjempesteinen Munken. Gråvær. Solstrimer gjennom skydekket. En båt med påhengsmotor på vei ut.
Humlesekken med kjempesteinen Munken. Foto: Anitra Fossum.Publisert:

02.01.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01

Nevlunghavn

Kart

Dette er et utvalgt kulturmiljø med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold og Telemark fylkeskommune. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.