Svenner

Svenner fyr Foto: Trude Aga brun

Svenner var allerede i middelalderen en viktig uthavn for lokale fiskere og andre sjøfarende. Fyret er fredet og tilgjengelig for allmennheten.

Svenner fyr ble tent første gang 22. oktober 1874. Det står på Fyrodden på øya Korpekollen omtrent to nautiske mil fra kystlinjen. Det opprinnelige tårnet ble bygd av fanger som satt på Akershus festning. De hadde tidligere vært med på byggingen av Torbjørnskjær fyr på østsiden av Oslofjorden. Tårnet var firkantet og av stein.

Bebyggelsen på Svenner sett fra fyret. Innlandet blåner i det fjerne.
I tillegg til boliger finnes det smie, uthus, naust, landinger samt vei og bro til nordre landing ute på Svenner. Foto: Trude Aga Brun

Husene

Fyrvokterboligen, også den bygd i stein, ble oppført samtidig med det første fyret. Den finnes fortsatt. Støpejernstårnet ble bygd i 1900. Da ble det også bygd ny bolig og nytt uthus. Tårnet er 18,7 meter høyt. Toppen rager over 40 meter over havet.

Historien på Svenner er eldre enn det første Svenner fyr. Seilskutefarten økte i omfang, og leia måtte sikres med sjømerker. Det ble montert fortøyningsringer, og på fjellet ble det reist et dagmerke. I første halvdel av 1790-årene ble det stasjonert fast los på Svenner. Ulabrand, Anders Jacob Johansen fra Ula i Vestfold, var en av de som hadde losstasjonen på Svenner som base.

Militært kart fra 1793 som viser øyer og holmer på Svenner.
Militært kart fra 1793 som viser øyer og holmer på Svenner.
Rødmalt inngangsdør på fyret. Havet i bakgrunnen.
Fyret. Foto: Trude Aga Brun

Sagaen

Svenner er omtalt i sagaen. Sensommeren 1197 var kong Sverre på vei fra Tønsberg til Bergen med en større flåtestyrke. Det var fortsatt borgerkrig i landet. Sverres birkebeinere sloss mot baglerne. Vel forbi Hellesund oppdaget Sverre at baglerhøvdingen Sigurd Jarlsson hadde passert dem på vei østover mot Oslo. Kongen ble bekymret for den mindre hærstyrken som hans bror Hide ledet og som fortsatt befant seg i Tønsberg. Han bemannet derfor samtlige av de mindre og raskere skutene i flåten og satte kursen østover igjen, fortsatt med god bør. Men Sigurd hadde vært føre var, styrt ut av leia og lagt til «uti noen holmer som heter Svenner». Herfra observerte han kongens lille styrke passere i indre leia. Om natta seilte Sigurd med hæren sin inn til Tønsberg. Her fant de birkebeinerne i Åsleifgård hvor de «satt og drakk i den søndre stubygningen. De sprang ut, de fleste våpenløse, og ble drept på flekken». Det er aldri funnet spor etter denne hendelsen.

Fyret med tilhørende bygninger ble fredet i 1997. Det ble avbemannet i slutten av 2002 og automatisert i 2003. Fyret er tilrettelagt for utleie med mulighet for overnatting.

Bebyggelsen på Svenner med fyret i bakgrunnen.
Svenner fyr. Foto: Trude Aga BrunPublisert:

03.01.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01

Svenner

Kart

Dette er et utvalgt kulturmiljø med regional og nasjonal verneverdi i Vestfold og Telemark fylkeskommune. De skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden. Kulturmiljøene ble plukket ut under arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk.