Moderne arkeologiske metoder

Kulturarv i Vestfold fylkeskommune er i forsetet i Norge når det gjelder bruk av teknologi.

Hva er inngrepsfri arkeologi?

Georadar, magnetometer og skanning heter inngrepsfrie metoder fordi vi ikke trenger å grave og risekere å ødelegge kulturminner. Teknologien har vi benyttet siden 2007 og vi bruker den aktivt i utbyggingssaker. Fordelen med denne teknologien er at vi kan dekke mye større områder på kortere tid. 

Her kan du se en film om moderne arkeologiske metoder, som vi bruker sammen med de tradisjonelle.

I en vanlig arkeologisk utgraving skaper man kunnskap ved å fjerne deler av eller hele kulturminnet. Høyteknologiske metoder skaper kunnskap uten å gjøre skade. Metodene kan brukes på både små og svært store områder.

  • Georadaren virker som et ekkolodd og sender signaler ned i bakken. Signalene sendes tilbake fra kulturminnene. Av signalene kan man lage tredimensjonale bilder av det som finnes nedi bakken.
  • Magnetometeret måler variasjoner i magnetisme mellom kulturminner og naturlig undergrunn.
  • Satellitter tar bilder av jordoverflaten fra mange hundre kilometers høyde. På bildene kan man se ukjente graver og gravfelt der det i dag er dyrket mark.
  • LiDAR-skanning foregår fra fly eller helikopter. Pulser sendes mot bakken og returneres når de treffer trær, steiner, hus eller kulturminner. Data over bakkenivå fjernes. Man sitter igjen med selve markoverflaten der man kan se kulturminnene. 

Dataene fra disse metodene er svært omfattende. Mye tolkningsarbeid må gjøres manuelt. Noe kan man gjøre med spesialutviklet programvare.

Vi er partnere i det internasjonale forskningsinstituttet LBI ArchPro. Instituttet er verdensledende innen utvikling av nye, høyteknologiske metoder. Her finner du instituttets nettsider

Publisert: 26.01.2018 Oppdatert: 05.09.2023 kl.13:22