Slagene på Re

Werenskjolds kjente trykk av Slagene på Re.

Snorre skriver om dramatiske kamphandlinger i Re i 1163 og 1177. Død og tragedie er levende historie i Re kommune.

Slagene på Re er velkjent historie, vi har bare ikke visst nøyaktig hvor kampene foregikk. I et prosjekt i 2011-2013 var målsettingen å finne slagstedet og få mer kunnskap om historien, våpenteknologien og livet på 1100-tallet. Dette skapte interesse helt opp til norges dronning.

Her kan du lese og laste ned rapporten fra årene 2011-2013 

Grunnlaget lagt i 2007-2009

en stor gruppe mennesker med arkeologklærI 2007 ble det gjort mye faglig arbeid og analyser av landskap og kulturminner. Det var også viktig å få god kontakt med grunneierne og resten av lokalsamfunnet.

2009 var et begivenhetsrikt år. En kjøpesenterutstilling åpnet. Re middelalderdager ble etablert som Norges eneste vinterfestival med middelalderen som tema.

Og letingen med metallsøkere startet.

Gjennombruddet i 2010 og tiden etter

I 2010 førte metallsøkerundersøkelser til at slagstedet fra 1163 ble funnet på Linnestad søndre. Dette er det eldste slagstedet som noen gang er påvist!

Etter store presseoppslag og mye oppstyr i 2010 skulle 2011-sesongen sikre dataene og gi mer detaljert kunnskap. Det arkeologiske feltarbeidet ble konsentrert om å finne mer fra 1163-slaget på Linnestad.

Samtidig fortsatte letingen etter 1177-slaget rundt Ramnes prestegård og Solberg gård. I løpet av tre høstuker ble store jorder sjekket i samarbeid med Norges metallsøkerforening. 6500-7000 metallgjenstander ble samlet inn på Linnestad, prestegården og Solberg. I tillegg ble det tatt inn 1500 gjenstander på Klopp.

I 2012 undersøkte prosjektet områder sør for det påviste slagstedet på Linnestad. Funnene var langt fra så tallrike som i 2011.

Ett av sesongens høydepunkt kom da dronning Sonja besøkte jordene i Re og forsøkte seg med metallsøker.Dronning Sonja gjestet undersøkelsene i 2012.

Innspurt i 2013

I en arkeologisk undersøkelse ble matjorden fjernet på utvalgte steder på Linnestad søndre. Arkeologene fant verken graver eller bebyggelse. Det var en god nyhet ettersom det bekrefter at funnene ikke stammer fra slike kulturminner, men fra et slagsted.

Prosjektet har skrevet en populærvitenskapelig bok og en faglig rapport. Det er også laget en film og vært holdt mange foredrag om de spennende funnene.

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Re kommune, Høgskolen i Vestfold, Kulturhistorisk museum, Riksantikvarieämbetet og Vestfoldmuseene.

Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune bevilget 2,25 millioner kroner til prosjektet. I tillegg har v i bidratt med faglig kunnskap og mange dagsverk i felt.Prosjektet har hatt et langvarig samarbeid med Norges Metallsøkerforening.

tre personer med metalldetektor

Publisert:

09.01.2018

Oppdatert:

16.02.2023 kl.11:01