Regionale strategier for  næringsutvikling

Vestfold har regionale strategier for forskning, innovasjon og næring, for reiseliv og for landbruk.

Regional strategi for forsking, innovasjon og næring

Målet med strategien er å styrke regionens verdiskaping gjennom grønn omstilling innen stadig mer bærekraftige rammer. 

Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030 

Handlingsprogram

Regional strategi for reiseliv og opplevelser

Målet med strategien er å utvikle et bærekraftig reiseliv og en opplevelsesnæring som gir sunn, lokal verdiskaping i Vestfold.

Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030

Handlingsprogram

Regionalt næringsprogram for landbruket

Fylkeskommunen skal bidra til at matproduksjonen i Vestfold økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene. Fylkeskommunen skal også legge til rette for at landbrukets produksjon av mat, tre, trefiber og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet, klima- og miljøvennlig og bidra med fellesgoder for befolkningen. Det bør lages ny strategi for landbruk i 24/25.

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019-2022

Regional næringsprogram for landbruket - kortversjon

Les om landbruk i Vestfold og Telemark 


Andre planer og strategier

Ønsker du å lese om fylkeskommunens øvrige planer og strategier? De finner du her. 

 

 

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 11.12.2023 kl.13:43

Stein Erik Fjeldstad
Rådgiver FoU
Åse Lill Barstad
Rådgiver reiseliv
Karl-Otto Mauland
Rådgiver landbruk