Bruk

Bruk er et verktøy som gir elever og lærere tilgang til å løpende velge digitale læremidler som er en nødvendig del av å tilpasse opplæringen iht læreplanverket LK20. Vestfoldskolen piloterer Bruk skoleåret 2024-25 ved de tre skolene Færder vgs, Greveskogen vgs og SMI-skolen. Bruk-piloten er en del av forsknings- og utviklingsprosjektet AVT (Aktivitetsdata for Vurdering og Tilpasning) i regi av KS.

Behandling av personopplysninger i Bruk

Les mer om personopplysninger på Datatilsynets nettsider.

Formål

Å gi alle under opplæring tilgang på de læremidler og læringsressurser som de behøver for å oppleve mestring, lærelyst og økt læringsutbytte, samt å gi lærer nødvendig ressurser til å realisere dette.

NB. Personopplysninger behandlet for forskningsformål i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjektet AVT behandles etter egne formål og grunnlag, basert på et informert samtykke om deltakelse i forskning.

 

Behandlingsgrunnlag

Artikkel 6 nr.1 bokstav e): behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Du har rett til å protestere på grunnlag av et særskilt behov for å stoppe en behandling av dine personopplysninger. Vestfold fylkeskommune vil vurdere dine særskilte behov mot hensynet til allmennhetens interesse eller utøvelsen av offentlig myndighet i en vurdering av om behandlingen skal opphøre eller ikke.

 

Kategorier av personopplysninger og registrerte, databehandlere og sletterutiner

Vestfold fylkeskommune er behandlingsansvarlig for opplysningene nedenfor.

Opplysninger behandlet av databehandler KS Digitale Fellestjenester og Sikt:

  • Feide-ID
  • navn
  • e-post adresse
  • grupper (årstrinn (GREP), klasser, basisgrupper, undervisningsgrupper og andre grupper)
  • organisasjonstilhørighet (informasjon om vertsorganisasjoner og organisasjonsenheter og din rolle ved disse)

Registrerte:

  • Ansatte som administrerer Bruk-katalog ved egen skole eller i fylkesadministrasjon.

Behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig: Vestfold fylkeskommune

Databehandlere:

  • KS Digitale Fellestjenester AS (KS Digital)
  • Sikt

Spørsmål om behandling av dine personopplysninger, samt eventuell protest, sendes personvernombud@vestfoldfylke.no.

 

Dokumentasjon

Personvernerklæring for Bruk

Tilgjengelighetserklæring for universell utforming av IKT på Bruk

Rutine og opplæring [intern]

Publisert:

04.06.2024

Oppdatert:

11.06.2024 kl.16:07