Digitale læringsressurser til opplæring og utdanning

Kopiering av data i digitale læringsressurser ifb. ny feidekatalog for Vestfoldskolen sommeren 2024

I august 2024 skal Vestfoldskolens digitale læringsressurser flyttes til ny organisasjon. Denne flyttingen medfører blant annet oppretting av ny feidekatalog for Vestfold fylkeskommune og at leverandørene må tilknyttes denne.

Informasjon til ansatte om kopiering av data i digitale læringsressurser

Informasjon til leverandører av digitale tjenester til bruk i opplæring

 

Informasjon om behandling av personopplysninger i digitale læringsressurser og fagsystem

 

Bruk

Filtrering av nettrafikk og nettinnhold

Microsoft 365 for utdanning og Teams læringsplattform

MinNDLA og ndla.no

Munin

 

Leverandør av digitale tjenester til bruk i opplæring

Dersom du skal levere digitale læremidler eller andre digitale tjenester til bruk i opplæring finner du informasjon om slike tjenesteleveranser her:

Tjenesteleverandør til Vestfoldskolen

 

Publisert: 04.06.2024 Oppdatert: 11.06.2024 kl.13:13