Filtrering av nettrafikk og nettinnhold

Vestfold fylkeskommune benytter systemer for å filtrere nettrafikk og nettinnhold til elevers skole-pc, der det er nødvendig for pedagogiske og skoleadministrative formål.

Behandling av personopplysninger

Vestfold fylkeskommune behandler personopplysninger som er nødvendig for å kunne tilpasse filtrering av nettrafikk og nettinnhold, til elevens opplæring.

 

Filtrering av nettrafikk ved prøver og eksamen

Vestfold fylkeskommune benytter systemene Nettsperre og Inspera Assessment, til å filtrere nettrafikk. Dette er nødvendig for å administrere prøver og eksamen, samt for å ivareta pedagogiske valg rundt avgrensning av tilgjengelige hjelpemidler.

Nettsperre

Benyttes til avgrense tilgjengelige nettressurser eleven skal ha tilgang til i en prøvesituasjon og på eksamen. Nødvendig for å ivareta forpliktelse til administrasjon av sentralgitt eksamen.

Nettsperre behandler følgende personopplysninger:

- Navn

- Skole

- Undervisningsgruppe

 

Inspera Assessment

Benyttes til å avgrense tilgjengelige hjelpemidler, både nettinnhold og annet digitalt innhold, lokalt på elev-PC.

Inspera Assessment behandler følgende personopplysninger:

- Navn

- Skole

- Undervisningsgruppe

 

Filtrering av nettinnhold ved spørringer til samtalerobot

Vestfold fylkeskommune benytter moderasjon fra OpenAI, for filtrering av nettinnhold ved interaksjon med språkmodeller. Formålet er å forhindre misvisende og skadelig innhold i responsen til en språkmodell. Ved bruk av tjenestene Munin, MinNDLA og Microsoft 365, vil enkelte kategorier av ord og fraser filtreres ut fra respons.

Dette er ingen uttømmende liste ilgjengelig, men de overordnede kategoriene kan sees på nettsidene til OpenAI – moderation.

Les mer om behandling av personopplysninger og universell utforming av IKT, i:

  • Munin
  • MinNDLA
  • Microsoft 365 for utdanning og Teams læringsplattform

 

Publisert:

18.12.2023

Oppdatert:

09.02.2024 kl.11:09