Microsoft 365 for utdanning og Teams læringsplattform

Microsoft 365 for utdanning og Teams læringsplattform er et sett med læringsverktøy fra Microsoft Norge AS, som tilbyr opplærings- og utdanningsrettede verktøy for elever, studenter og lærere.

 

Behandling av personopplysninger i chatVTFK

Les mer om personopplysninger på Datatilsynets nettsider.

Formål

Formålet med behandlingsaktivitetene er å oppfylle elevens rett til tilpasset opplæring jf. oppl.lov §1-3 og rett til digitale læremiddel og digitalt utstyr nødvendig for videregående opplæring jf. §3-1 9.ledd. Nødvendig for å oppnå formålet er varierte læringsprosesser, individuelt og i gruppe, gjennom et formålstjenlig utvalg av digitale læringsressurser –, bidra til økt læringsutbytte og lærelyst. Behandlingene for underveisvurdering i Teams LMS og M365 omfatter de opplysningene som er nødvendig for de pedagogiske og fagdidaktiske prosessene som arbeid med å strukturere læringsprosesser og tilpasning av opplæringen. Behandlingene omfatter også de tekniske og organisatoriske mekanismene for tilgangsstyring, populasjons- og datautvalg, og forvaltning. Dette foregår innen rammene av Teams for Education som læringsplattform, tilknyttede digitale læringsressurser, samt administrasjonsgrensesnitt. Tilleggsressursene omfatter digitale læremidler som behandler brukergenerert metrikk (aktivitetsdata, prestasjonsvurderinger, lokasjonsdata) og brukergenerert innhold (tekst, bilde, video), som kan viderebehandles i Teams LMS, enten via integrasjoner eller gjennom elev og lærers handling.

 

Behandlingsgrunnlag

Artikkel 6 nr.1 bokstav e): behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

For elever: supplerende grunnlag i opplæringsloven §§1-3, 3-4, 15-10, og læreplanverket som forskrift.

For studenter: supplerende grunnlag i fagskoleforskriften §4 1.ledd.

Du har rett til å protestere på behandlingen.

Kategorier av personopplysninger, databehandlere og sletterutiner

Opplysningene nedenfor behandles av Vestfold fylkeskommune, som behandlingsansvarlig.

Opplysninger behandlet av databehandler Microsoft Norge AS:

  • Navn
  • Epost (brukeridentifikator)
  • Fylkes- og skoletilhørighet

Personopplysninger behandlet av Microsoft Norge AS er knyttet til eleven eller den ansattes skole- eller jobbkonto.

 

Behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig: Vestfold fylkeskommune

Databehandlere:

  • Microsoft Norge AS

Spørsmål om behandling av dine personopplysninger, samt eventuell protest, sendes personvernombud@vtfk.no.

 

Teknisk dokumentasjon

Publisert:

11.12.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.14:03