Feide

Feide er den nasjonale løsningen for å knytte digitale læringsressurser til skolens systemer. Feide brukes både av elever i grunnskole og videregående opplæring, samt studenter i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Både elever og ansatte i Vestfoldskolen får tilgang til digitale læringsressurser hovedsaklig gjennom Feide.

Behandling av personopplysninger i Feide

Les mer om personopplysninger på Datatilsynets nettsider.

Formål

Å gi alle under opplæring tilgang på de læremidler og læringsressurser som de behøver for å oppleve mestring, lærelyst og økt læringsutbytte, samt å gi lærer nødvendig ressurser til å realisere dette.

 

Behandlingsgrunnlag

Artikkel 6 nr.1 bokstav e): behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Du har rett til å protestere på grunnlag av et særskilt behov for å stoppe en behandling av dine personopplysninger. Vestfold fylkeskommune vil vurdere dine særskilte behov mot hensynet til allmennhetens interesse eller utøvelsen av offentlig myndighet i en vurdering av om behandlingen skal opphøre eller ikke.

 

Kategorier av personopplysninger og registrerte, databehandlere og sletterutiner

Vestfold fylkeskommune er behandlingsansvarlig for opplysningene nedenfor.

Opplysninger behandlet av databehandler Sikt:

  • Feide-ID
  • navn
  • e-post adresse
  • grupper (årstrinn (GREP), klasser, basisgrupper, undervisningsgrupper og andre grupper)
  • organisasjonstilhørighet (informasjon om vertsorganisasjoner og organisasjonsenheter og din rolle ved disse)

For nærmere informasjon om hvilke av disse opplysningene som behandles i den enkelte læringsressursen, se oversikten og den aktuelle tjeneste på Digitale læringsressurser til opplæring og utdanning.

Registrerte:

  • Elever under 18 år
  • Elever over 18 år
  • Studenter i fagskole
  • Ansatte

Behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig: Vestfold fylkeskommune

Databehandlere:

  • Sikt

Spørsmål om behandling av dine personopplysninger sendes personvernombud@vestfoldfylke.no.

 

Dokumentasjon

Personvernerklæring for Feide

Publisert:

17.06.2024

Oppdatert:

17.06.2024 kl.21:11