MinNDLA og ndla.no

MinNDLA er en tjeneste under ndla.no, der elever og ansatte kan organisere favorittinnhold, samt få tilgang til språkrobot.

 

Behandling av personopplysninger i MinNDLA

Les mer om personopplysninger på Datatilsynets nettsider.

Formål

NDLA skal tilgjengeliggjøre nødvendige læringsressurser for elever i videregående opplæring.

 

Behandlingsgrunnlag

Artikkel 6 nr.1 bokstav e): behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

For elever: supplerende grunnlag i opplæringsloven §§1-3, 3-4, 15-10, og læreplanverket som forskrift.

For studenter: supplerende grunnlag i fagskoleforskriften §4 1.ledd.

Du har rett til å protestere på behandlingen.

Kategorier av personopplysninger, databehandlere og sletterutiner

Vestfold fylkeskommune er behandlingsansvarlig for opplysningene nedenfor.

 

Opplysninger behandlet av databehandler NDLA og Sikt:

  • Feide-ID
  • navn
  • e-post adresse
  • foretrukket språk
  • grupper (årstrinn (GREP), klasser, basisgrupper, undervisningsgrupper og andre grupper)
  • organisasjonstilhørighet (informasjon om vertsorganisasjoner og organisasjonsenheter og din rolle ved disse)

Behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig: Vestfold fylkeskommune

Databehandlere:

  • NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena)
  • Sikt

Spørsmål om behandling av dine personopplysninger, samt eventuell protest, sendes personvernombud@vtfk.no.

 

Dokumentasjon

Personvernerklæring for ndla.no

Tilgjengelighetserklæring for universell utforming av IKT på ndla.no

 

Publisert:

11.12.2023

Oppdatert:

11.12.2023 kl.17:56