Tilrettelegging av eksamen

Assistent

Du kan søke om å ha med deg assistent til eksamenslokalet. Det er ikke mulig å kommunisere med assistenten under eksamen uten at en eksamensvakt er til stede.

For privatister: Du må selv anskaffe assistent. Eventuelle utgifter i forbindelse med assistenten dekkes ikke av eksamensadministrasjonen. Assistentens rolle avklares sammen med eksamensadministrasjonen i forkant av eksamen.

Digitale hjelpemidler for lese- og skrivestøtte

Det finnes ulike digitale hjelpemidler til rettskriving, ordvalg og opplesning.

Dersom du har eksamen i matematikk kan du kun ta i bruk programmene under del 2 av eksamen.

For privatister: Du er selv ansvarlig for å laste ned programvare lokalt på din PC i forkant av eksamen, og at du kjenner til bruken.

Endret eksamensform

Elever som har behov for å endre eksamensform, kan presisere dette i søknaden om særskilt tilrettelegging, men det er opp til rektor/skolen å avgjøre hvilke tiltak som er aktuelle. Les om endret eksamensform på udir.no.

For privatister: Det er kun mulig å endre eksamensform i fag der det fremgår av læreplanen at kandidaten kan prøves i flere eksamensformer. Privatister kan derfor ikke søke om å endre eksamensform. 

Skjermet eksamensplass

Det vil være mulig å søke om å gjennomføre eksamen i et lokale/rom der det ikke er mange andre. 

Skrivehjelp

Du kan søke om å få skrivehjelp til din skriftlige eksamen. Du dikterer det skrivehjelpen skal skrive ned. Du er selv ansvarlig for å diktere tekstformat og oppsett i besvarelsen.

For privatister: Eksamensadministrasjonen anskaffer skrivehjelp. Du må ta med deg egen PC til eksamen.

Tegnspråktolk

Du bestiller selv tegnspråktolk og avtaler bruk av tegnspråktolk fra en offentlig godkjent tolketjeneste.

Ekstra tid

Det kan gis ekstra tid ved eksamen. Slik fordeles ekstra tid på skriftlig eksamen:

Eksamensvarighet Ekstra tid Eksempler på fag
5 timer 60 minutter Engelsk Vg1, norsk hovedmål Vg3
5 timer (1 + 4 timer) 15 + 45 minutter Matematikk 1P, 1T, 2P, 2PY, R1 og S1
5 timer (2 + 3 timer) 25 + 35 minutter Matematikk R2 og S2, biologi 2, fysikk 2, kjemi 2, samfunnsøkonomi 2
4 timer 60 minutter  Fremmedspråk nivå 1 og nivå 2
4 timer (1 + 3 timer) 15 + 45 minutter Matematikk yrkesfag

For privatister: På muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan det gis inntil 15 minutter ekstra forberedelsestid på eksamensdagen.

Publisert: 17.10.2019 Oppdatert: 17.10.2019 kl.09:17