Fagkoder til generell studiekompetanse

Det formelle opptakskravet til høyere utdanning i Norge er generell studiekompetanse. Du kan oppnå generell studiekompetanse på flere måter. De fleste velger å fullføre 3-årig videregående skole på studieforberedende utdanningsprogram. Du vil da få et vitnemål som viser at du har fullført og bestått alle fag og eksamener som gir deg generell studiekompetanse.

Det finnes også andre måter å oppnå generell studiekompetanse på

  • Yrkesfag med påbygg (påbygg 3)
  • Påbygg 4
  • 23/5-regelen

På denne siden vil du finne hvilke fagkoder du trenger for å oppnå generell studiekompetanse etter gammel og ny læreplan.

Yrkesfag med påbygg 3 (påbygg 3)

For deg som har bestått 2 år på yrkesfaglig utdanningsprogram, men ikke har fagbrev

For deg som har bestått 2 år på yrkesfaglig utdanningsprogram, men ikke har fagbrev, må du i tillegg bestå følgende fag for å oppnå generell studiekompetanse:

Antall timer (på vitnemål) Gammel fagkode Siste eksamen Ny fagkode Første eksamen
140 HIS1003 Historie muntlig  Høst 2023 HIS1011 Historie muntlig Vår 2023
168 KRO1006 Kroppsøving muntlig-praktisk Høst 2023 KRO1019 Kroppsøving muntlig-praktisk Vår 2023
140

MAT1005 Matematikk 2P-Y (praktisk) skriftlig eller 

MAT1010 Matematikk 2T-Y (teoretisk) skriftlig

Høst 2023

 

 

Utgått

MAT1151 Matematikk 2p-Y (praktisk) skriftlig Vår 2023
84 NAT1003 Naturfag muntlig-praktisk Høst 2023 NAT1018 Naturfag muntlig-praktisk Vår 2023
393

NOR1231 Norsk hovedmål skr. og 

NOR1232 Norsk sidemål skr. og

NOR1233 Norsk muntlig

Høst 2023

NOR1270 Norsk hovedmål skr. og 

NOR1271 Norsk sidemål skr. og

NOR1272 Norsk muntlig

Vår 2023
140 Et 140 timers programfag (5t) fra studiespesialiserende, f. eks SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi muntlig Høst 2023 Et 140 timers programfag (5t) fra studiespesialiserende, f. eks SAM3054 Sosiologi og sosialantropologi muntlig Vår 2022

Påbygg 4

Påbygg til generell studiekompetanse for deg som har oppnådd fagbrev/yrkeskompetanse. Les mer på Samordna opptak sine nettsider.

Dersom du har fagbrev eller vitnemål fra Vg3 yrkesfag fra 2014 eller senere

Dersom du har fagbrev eller vitnemål fra Vg3 yrkesfag fra 2014 eller senere, trenger du i tillegg disse fagene for å få generell studiekompetanse:

Antall timer (på vitnemål) Gammel fagkode Siste eksamen Ny fagkode Første eksamen
140 HIS1003 Historie muntlig Høst 2023 HIS1011 Historie muntlig Vår 2023
140

MAT1005 Matematikk 2P-Y (praktisk) skriftlig eller 

MAT1010 Matematikk 2T-Y (teoretisk) skriftlig

Høst 2023

 

Utgått

MAT1151 Matematikk 2p-Y (praktisk) skriftlig

Vår 2023

84 NAT1003 Naturfag muntlig-praktisk Høst 2023 NAT1018 Naturfag muntlig-praktisk Vår 2023
393

NOR1231 Norsk hovedmål skr. og 

NOR1232 Norsk sidemål skr. og

NOR1233 Norsk muntlig

Høst 2023

NOR1270 Norsk hovedmål skr. og 

NOR1271 Norsk sidemål skr. og

NOR1272 Norsk muntlig

Vår 2023

23/5-regelen

Fyller du 23 år eller mer kan du få generell studiekompetanse dersom du oppfyller visse vilkår. Les om vilkårene på Samordna opptak sine nettsider.

Fag med utgangspunkt fra studieforberedende utdanningsprogram

Fag som må være bestått for å søke opptak til høyere studier etter 23-regelen - med utgangspunkt fra studieforberedende utdanningsprogram:

Antall timer (på vitnemål) Gammel fagkode Siste eksamen Ny fagkode Første eksamen
140

ENG1002 Engelsk skriftlig og eventuelt ENG1102 Engelsk muntlig (kun eksamen)

Tar du engelsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig

Utgått

ENG1007 Engelsk skriftlig og eventuelt ENG1008 muntlig (kun eksamen)

Tar du engelsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig

Vår 2021
169 HIS1002 Historie muntlig Høst 2023 HIS1010 Historie muntlig Vår 2023

140+84=224
1P/1T+2P/2T eller 

140+140=280
1P/1T+R1/S1

MAT1011 Matematikk 1P (praktisk) skr.
eller
MAT1013 Matematikk 1T (teoretisk) skr. og

MAT1015 Matematikk 2P (praktisk), skr. 
eller
MAT1017 Matematikk 2T (teoretisk), skr.
eller
REA3022 Matematikk R1 (realfag), skr.
eller
REA3026 Matematikk S1 (samfunnsfag), skr.

Utgått

 

 

 


Høst 2022

Utgått

 

 

Høst 2022

MAT1019 Matematikk 1P (praktisk), skr.
eller
MAT1021 Matematikk 1T (teoretisk), skr. og

MAT1023 Matematikk 2P (praktisk), skr.
eller
REA3056 Matematikk R1 (realfag), skr. 
eller
REA3060 Matematikk S1 (samfunnsfag), skr.

Vår 2021

 

 

 

Vår 2022

140 NAT1002 Naturfag muntlig-praktisk Utgått NAT1007 Naturfag muntlig-praktisk Vår 2021
393

NOR1211 Norsk hovedmål, skr. og

NOR1212 Norsk sidemål, skr. og

NOR1213 Norsk muntlig

Høst 2023

NOR1267 Norsk hovedmål, skr. og

NOR1268 Norsk sidemål, skr. og

NOR1269 Norsk muntlig

Vår 2023
84 SAF1001 Samfunnsfag muntlig Høst 2022 SAK1001 Samfunnskunnskap muntlig Vår 2021

 

Fag med utgangspunkt fra yrkesfaglig utdanningsprogram

Fag som må være bestått for å søke opptak til høyere studier etter 23-regelen - med utgangspunkt fra yrkesfaglig utdanningsprogram:

Antall timer (på vitnemål) Gammel fagkode Siste eksamen Ny fagkode Første eksamen
140

ENG1003 Engelsk skriftlig og eventuelt ENG1103 Engelsk muntlig (kun eksamen)

Tar du engelsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig

Utgått

ENG1009 Engelsk skriftlig og eventuelt ENG1010 muntlig (kun eksamen)

Tar du engelsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig

Vår 2021
140 HIS1003 Historie muntlig Høst 2023 HIS10111 Historie muntlig Vår 2023

84+140=224

MAT1001 Matematikk 1P-Y (praktisk), skr.
eller
MAT1006 Matematikk 1T-Y (teoretisk), skr. og

MAT1005 2P-Y (praktisk), skr.
eller
MAT1010 Matematikk 2T-Y (teoretisk), skr.

Utgått

 

 

 

 

Høst 2023

Utgått

 

MAT1001 Matematikk 1P-Y erstattes av ny kode i matematikk 1P-Y som tilhører utdanningsprogram du har gått på (eller kompetansen du skal oppnå). Se fagkodeoversikt i ny læreplanog

MAT1151 Matematikk 2P-Y (praktisk), skr.

Vår 2021

 

 

 

 

 

 

Vår 2023

56+84=140

NAT1001 Naturfag, skr. og

NAT1003 Naturfag muntlig-praktisk

Utgått

Høst 2023

NAT1001 Naturfag erstattes av ny kode som tilhører utdanningsprogram du har gått på (eller kompetansen du skal oppnå). Se fagkodeoversikt i ny læreplan. og

NAT1018 Naturfag muntlig-praktisk

Vår 2021

 

 

 

 

 

Vår 2023

393

NOR1231 Norsk hovedmål skr. og 

NOR1232 Norsk sidemål skr. og

NOR1233 Norsk muntlig

Høst 2023

NOR1270 Norsk hovedmål skr. og 

NOR1271 Norsk sidemål skr. og

NOR1272 Norsk muntlig

Vår 2023
84

SAF1001 Samfunnsfag muntlig

Høst 2022

SAK1001 Samfunnskunnskap muntlig

Vår 2021

Oversikt over fagkoder på studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram

Fagkodeoversikt studieforberedende
Fagkodeoversikt fellesfag yrkesfag
Gammel fagkode Siste eksamen Ny fagkode Første eksamen
NOR1206 Norsk skriftlig Høst 2022 NOR1262 Norsk skriftlig Vår 2022

NOR1219 Norsk muntlig (kun eksamen)

Tar du norsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig

Høst 2022

NOR1262 Norsk muntlig (kun eksamen)

Tar du norsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig

Vår 2022
ENG1003 Engelsk skriftlig Høst 2022 ENG1009 Engelsk skriftlig Vår 2021

ENG1103 Engelsk muntlig (kun eksamen)

Tar du engelsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig

Høst 2022

ENG1010 Engelsk muntlig (kun eksamen)

Tar du engelsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig

Vår 2021
KRO1005 Utgått KRO1018 Kroppsøving Vår 2022
SAF1001 Samfunnsfag Høst 2022 SAK1001 Samfunnskunnskap Vår 2021
MAT1001 Matematikk praktisk Utgått MAT1001 Matematikk 1P-Y erstattes av ny kode i matematikk 1P-Y som tilhører utdanningsprogram du har gått på (eller kompetansen du skal oppnå). Se fagkodeoversikt i ny læreplan. Vår 2021
MAT1006 Matematikk teoretisk Utgått MAT1006 Matematikk 1T-Y erstattes av ny kode i matematikk 1T-Y som tilhører utdanningsprogram du har gått på (eller kompetansen du skal oppnå). Se fagkodeoversikt i ny læreplan. Vår 2021
NAT1001 Naturfag muntlig-praktisk Utgått NAT1001 erstattes av ny kode som tilhører utdanningsprogram du har gått på (eller kompetansen du skal oppnå). Se fagkodeoversikt i ny læreplan. Vår 2021

Publisert: 10.10.2019 Oppdatert: 16.08.2022 kl.12:27