Før eksamen

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt! Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Forbered deg til eksamen

Utdanningsdirektoratet har samlet informasjon om å forberede seg til eksamen på Forberede og ta eksamen | udir.no 

Sjekkliste for eksamen

Du er selv ansvarlig for at maskinvare og programvare er i orden på din PC før eksamen.

Har du en elev-PC som skulle vært privatisert (se Slik gjør du PC-en privat - Vestfold fylkeskommune) , bør du straks oppsøke servicedesk på din tidligere videregående skole for å få klargjort PC til eksamen.

Gjør omstart av PC hver dag og sjekk at alt fungerer som det skal. Systemer, verktøy og programvare nevnt under er det viktig å sjekke at er i orden i god tid før eksamen.

Eksamensportal
Gjør deg kjent med eksamen.vtfk.no Klikk på last ned svarmal. Skriv inn kandidatnummer og fagkode. Klikk på dokumentet i nedlastinger-boksen oppe til høyre i nettleseren.  Skriv inn kandidatnummeret i topptekstmalen og lagre gjennom å bruke hurtigtastene ctrl+s eller ved å trykke på det rosa lagringsikonet (ikke klikk på “Lagre automatisk”). Lukk dokumentet og åpne “Filutforsker” (det gule mappeikonet på oppgavelinja). Gå til mappen “Nedlastinger” og åpne dokumentet du har lagret. Sjekk at det du har skrevet har blitt lagret. Lukk dokumentet. 

Geogebra (matteprogram)
Gjør deg kjent med GeoGebra om du trenger å bruke programmet under eksamen.

Lag f.eks en test-oppgave og sjekk at funksjonalitet du trenger fungerer.

Lingdys (lese og skrive-støtte)
Trenger du å bruke Lingdys under eksamen, så må du ha anskaffet og lastet det ned på egen PC i god tid før eksamen

Du blir over tid logget ut automatisk, derfor er det spesielt viktig at dette testes i god tid før eksamen, men også noen få dager før eksamen for å sikre at alt fungerer som det skal.

NB. Skal du bruke Lingdys Pluss må du huske å aktivere lisens fra NAV på forhånd.

Digital skriving i fremmedspråk
Se informasjon fra utdanningsdirektoratet Digital skriving i fremmedspråk | udir.no

Tastaturspråk
Se informasjon fra utdanningsdirektoratet Støtte til teknisk oppsett av maskinen | udir.no

Stavekontroll
Se informasjon fra utdanningsdirektoratet Støtte til teknisk oppsett av maskinen | udir.no

Juks og konsekvenser av juks

Utdanningsdirektoratet informerer om juks og konsekvenser av juks på sine nettsider: Forberede og ta eksamen | udir.no

Tiltak for å forebygge og avdekke juks

 • Stikkprøver før og etter eksamen
 • Utvidet kontroll ved mistanke om juks
 • Monitorering av hvilket nettverk kandidater er tilkoblet
 • Kontroll av administratorrettigheter på elev-PC
 • Økt vakthold
 • "Jukseknapp" for sensorer som mistenker juks

Hva må kandidater passe på?

Kandidater til eksamen har ansvar for å sette seg inn i hva som er juks og konsekvenser av juks.

Kandidater må passe på å;

 • slette ulovlige hjelpemidler installert på PC
  • alle former for kunstig intelligens (KI)
 • slå av mobiltelefon på eksamen
 • unngå tilkobling til annet nettverk enn eksamensnettverket
 • unngå all form for kommunikasjon, som programvare for samskriving, publisering på internett og bruk av skytjenester
 • avinstallere og ikke ta i bruk oversettelsesprogram i språkfag

Mistanke om juks på eksamen

Hvis det mistenkes at en kandidat jukser på eksamen så vil det underveis på eksamen bli samlet inn dokumentasjon på observasjoner, logg på nettverktilkoblinger og avhengig av mistenkt metode for juks, så vil det vurderes å be kandidaten om å vise innhold på sin PC.

En kandidat har likevel rett på å gjennomføre eksamen og få sin besvarelse vurdert. Rektor eller fylkeskommunen kan etter eksamen starte en prosess for å annullere eksamen på grunn av juks eller forsøk på juks.

Stikkprøver på eksamen

Alle videregående skoler og Vestfold fylkeskommune Privatisteksamen (privatistskolen) skal gjennomføre stikkprøver på skriftlig eksamen. Det er eksamensadministrasjonen i fylket som trekker ut kandidater som må gjennom en stikkprøvekontroll.

Å bruke ulovlige hjelpemidler er juks. Å ha ulovlige hjelpemidler på sin PC og å nekte å gjennomføre stikkprøve regnes som forsøk på juks. En kandidat har likevel rett på å gjennomføre eksamen og få sin besvarelse vurdert. Rektor eller fylkeskommunen kan etter eksamen starte en prosess for å annullere eksamen på grunn av juks eller forsøk på juks.

Stikkprøver skal gjennomføres på en skånsom måte. Stikkprøver gjennomføres før eksamen har startet og etter at kandidaten har levert. En kandidat skal ikke avbrytes underveis i eksamen for å gjennomføre stikkprøve. 

De som blir trukket ut til stikkprøver tas med ut av lokalet til et skjermet miljø. Den som gjennomfører stikkprøvene skal ikke selv gå inn på kandidaten sin PC uten samtykke, men skal be kandidaten om å vise innhold.  

Det er viktig at alle kandidater før eksamen sletter innhold som er ulovlig. Det er viktig at alle kandidater tar bort innhold på sin PC som de ikke ønsker skal bli sett eller oppdaget ved en tilfelfeldighet under stikkprøvekontroll.

Du vil også finne mye nyttig informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Oppmelding og frister

Frister for oppmelding

Privatistportalen er åpen for oppmelding:

 • For høsteksamen: 1.september - 15.september (stenger klokken 23.55)
 • For våreksamen:   15.januar - 1.februar (stenger klokken 23.55)

Du må melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgiften innen fristen.

Hvordan melder du deg opp til privatisteksamen?
 1. Du logger deg inn på Privatistportalen via ID-porten
 2. Registrer de fagene du ønsker å melde deg opp til
 3. Betal eksamensavgiften direkte i betalingsløsningen i Privatistportalen 

Din oppmelding er ikke gyldig før du har betalt eksamensavgiften. Det er ikke mulig å melde seg opp til eksamen i flere fylker i samme eksamensperiode.

Vi anbefaler å bruke nettleserne Chrome og Edge når du melder deg opp, og ikke mobiltelefon.

Hvis du er usikker på hvilket fag du ønsker å melde deg opp i, kan du ta kontakt med eksamensadministrasjonen i fylkeskommunen eller skolen du har gått på. Husk at du er selv ansvarlig for å melde deg opp i riktig fagkode.

Meld deg opp til privatisteksamen

Fagkoder til generell studiekompetanse

Fullført og bestått vitnemål fra 3-årig videregående skole på studieforberedende utdanningsprogram gir deg generell studiekompetanse. Det finnes også andre måter å oppnå generell studiekompetanse på. 

Les om yrkesfag med påbygg, påbygg 4 og 23/5-regelen

Fagkodeoversikt etter læreplanen Kunnskapsløftet 2020 (LK20)

Vi er i en overgangsperiode hvor fagkoder fra LK06 gradvis fases ut, og nye fagkoder fra LK20 innføres. Derfor er det ekstra mange fagkoder å velge mellom i perioden 2020-2024. 

Privatisteksamen i fremmedspråk

Oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist:

Som privatist kan du ta eksamen i mange ulike språk.

I noen fremmedspråk vil muntlig eksamen kunne gjennomføres i et annet fylke. Du vil få nærmere beskjed om hvor du må reise for å ta eksamen.

Les mer om fremmedspråk for privatister på Udir.no

Udir har laget eksempeloppgaver i flere fremmedspråk som du kan bruke til å forberede deg. Vi anbefaler å se nærmere på disse slik at du kan få oversikt over hvordan en heldigital eksamen skal gjennomføres. 

Eksempeloppgaver fremmedspråk

Spesielle krav til oppmelding i språk og realfag

Språkfag:
Som privatist må du ha både muntlig og skriftlig karakter for å få faget godkjent hvis du skal ha studiekompetanse eller vitnemål.

I språkfag der elever får to standpunktkarakterer, én for skriftlig og én for muntlig, kan du som privatist velge å forbedre en av disse.

Realfag:
I fagene biologi 2, fysikk 2, geofag 2, informasjonsteknologi 2, kjemi 2 og teknologi og forskningslære 2 må du som privatist melde deg opp til både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.

Skriftlig eksamen for praksiskandidater

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer, og som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag). Les mer om krav til praksis.
 • bestått teoretisk vg3-eksamen (3102/3103-fagkoder)

Hvilken fagkode bør du som er praksiskandidat velge?

Med overgang til nye læreplaner, vil gamle 3102-fagkoder erstattes av nye 3103-fagkoder. Til og med høsten 2024 har du imidlertid mulighet til å velge mellom gammel og ny fagkode. Unntaket er fagkoder innen elektro- og datateknologi.

Har du gått opp til privatisteksamen før, eller fulgt kurs etter gammel læreplan?
Da kan du velge å melde deg opp i gammel fagkode (3102). Det er ikke sikkert du bør velge det, ettersom heldigital eksamen etter ny læreplan kan være mer variert.

Har du aldri tatt privatisteksamen før, og heller ikke fulgt kurs etter gammel læreplan?
Da bør du velge å melde deg opp i ny fagkode (3103).

I det nye heldigitale gjennomføringssystemet (3103-fagkoder) vil du få presentert oppgavene i et interaktivt oppgavesett i nettleseren din. Det betyr at du får eksamensoppgaven digitalt og leverer eksamensbesvarelsen din digitalt. Du kan finne utvalgte eksempler på eksamensoppgaver på Udir.no.

Les om eksamen etter nye læreplaner på Udir.no

Læreplaner og bøker

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner

Du må sette deg inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne. 

Finn din læreplan

Lærebøker

Det er ikke krav om bruk av spesielle bøker til privatisteksamen. Du kan ta kontakt med en videregående skole for tips til hvilke bøker du kan bruke. Du kan også finne mye aktuelt lærestoff på nettsidene for Digitale læremidler for videregående opplæring.

Hva skjer hvis du ikke kan møte til eksamen?

Hva må du gjøre hvis du blir syk eller av andre årsaker ikke kan møte på eksamen?

Hvis du blir syk eller av andre årsaker ikke kan møte på eksamen må du registrere deg i vårt avmeldingsskjema. I skjemaet vil du få to valg:

1) Du melder deg av eksamen, men har ikke dokumentasjon på fraværet. Du vil ikke få refundert eksamensavgift, men vi får registrert at du ikke kommer til å møte på eksamensdagen. 
Obs! Det kan være du mottar SMS/e-post om eksamen etter at du har meldt deg av. Du kan se bort fra informasjonen du mottar.

Eller,

2) Du melder deg av eksamen, og har legeerklæring på fraværet. Dersom legeerklæringen anses som gyldig, har du rett på utsatt eksamen og vil bli overført til neste eksamensperiode. Dersom du mener at du har rett på utsatt eksamen, er fristen for å registrere deg i skjemaet, samt laste opp legeerklæring 10 dager fra din eksamensdato. Legeerklæringen lastes opp i skjemaet.

Meld deg av privatisteksamen

Hva må du gjøre hvis du blir syk under selve eksamen?

Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvakten som da vil varsle oss. Du vil da få beskjed om det er grunnlag for å avbryte eksamenen med rett til eksamen i neste eksamensperiode. Se forskrift til Opplæringsloven § 3-32 for mer informasjon.

Eksamensavgift

Eksamensavgiften betales med kort. Oppmeldingen er ikke gyldig før du har betalt.

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

Priser for eksamen

Gebyret er 1 305 kroner per eksamen for

 • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er 2 611 kroner per eksamen for

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Prisene gjelder per eksamen. Du har 14 dager angrefrist etter innbetalt avgift. Etter dette vil vi ved avmelding ikke refundere avgiften. Skulle du bli syk gjelder andre regler.

For språkfag, norsk og realfag nivå 2
 • For alle språkfag som har skriftlig og muntlig eksamen med to karakterer, må du betale 2 eksamensavgifter
 • I norsk betales det 3 eksamensavgifter; 1 for norsk hovedmål, 1 for norsk sidemål og 1 for norsk muntlig
 • I realfag nivå 2 (fysikk, kjemi og biologi) må du betale 2 eksamensavgifter for skriftlig og muntlig-praktisk eksamen
 • I informasjonsteknologi 2 må du betale 2 eksamensavgifter for skriftlig og muntlig-praktisk eksamen

Dato og sted for eksamen

Privatisteksamen arrangeres to ganger i året.

 • Høsteksamen: november - desember 
 • Våreksamen: april - juni
Muntlig / muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Eksamensdato for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen publiseres ca. 1. november for høsteksamen og ca. 1. april for våreksamen. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen arrangeres på Greveskogen og Sandefjord videregående skole. Praktisk eksamen arrangeres på flere av de videregående skolene i fylket.

Det er ikke anledning til å bytte oppsatte eksamensdatoer.

Skriftlig eksamen

Datoer for skriftlige fag finner du i Privatistportalen når du melder deg opp. Du finner også eksamendatoer på følgende nettsider:

Skriftlig eksamen arrangeres hovedsaklig i Framhallen i Larvik, men kan også foregå på andre steder i fylket.

Du vil få en SMS når du kan logge deg inn på Privatistportalen for å se tid og sted for din eksamen. 

Tilrettelegging av eksamen 

Du kan ha rett til tilrettelegging av privatisteksamen dersom du har fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen. Les mer i Forskrift til opplæringsloven § 3-29.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av manglende ferdigheter i norsk.

Husk at du som privatist må søke om tilrettelegging av eksamen selv om du har tidligere vedtak om tilrettelegging som elev. Som privatist må du søke om tilrettelegging for hver eksamensperiode.

Hvordan søker du om tilrettelegging?

Du søker om tilrettelegging av eksamen i Privatistportalen. Du må ha fullført oppmelding og betaling av faget før du kan søke om tilrettelegging og tilretteleggingstype. 

Husk å last opp dokumentasjonen i portalen for å få søknaden behandlet. Har du ikke dokumentasjon, laster du opp et dokument som beskriver utfordringer og beskjed om at du skal skaffe dokumentasjon så snart som mulig og innen 3 uker. Du ettersender dokumentasjonen via eDialog. Du må ha søkt innen fristen for å få behandlet din søknad.

Når er frist for å søke om tilrettelegging?

Frist for å søke om tilrettelegging er:

 • 15. september for høsteksamen
 • 1. februar for våreksamen

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 3 uker etter søknadsfristen. Du vil motta et skriftlig enkeltvedtak, men du kan også se status på søknaden i Privatistportalen.

Hva må du sende inn av dokumentasjon?

Du laster opp sakkyndig vurdering når du søker om tilrettelegging i Privatistportalen. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen. Eksempler på gyldig dokumentasjon:

 • legeerklæring med beskrivelse av funksjonshemming, sykdom, skade eller allergi
 • erklæring fra psykolog/psykiater/fastlege ved psykisk sykdom eller psykososiale utfordringer
 • erklæring fra spesialpedagog (f. eks PPT) eller logoped ved dysleksi, dyskalkuli, lese- og skrivevansker og lignende

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil bli avslått.

Eksempler på tilrettelegginger av eksamen
 • utvidet tid 
 • skrivehjelp
 • ammepause
 • skjermet eksamensplass (i et rom/lokasjon hvor det ikke sitter mange andre)
 • programvare for dyslektikere, lese-/skrivevansker, dyskalkuli og lignende (denne må du selv installere på din egen PC)

Les mer om tilrettelegging av eksamen

Fritak sidemål

Hvis du er elev ved en videregående skole, er det skolen som skal behandle søknaden om fritak. Ta kontakt med skolen for spørsmål.

For privatister er det eksamensadministrasjonen i fylkeskommunen som skal behandle søknaden om fritak.

Har du rett til fritak?

Som privatist har du rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom du oppfyller et av vilkårene i Forskrift til opplæringsloven §3-19:

 • har problemer med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon, eller
 • ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregående opplæring har gått i internasjonal eller utanlandsk skole i Norge som er godkjent for ikke å gi vurdering med karakter i sidemål.

Dersom du:

 • allerede har fritak i skriftlig sidemål på Vg3, behøver du ikke søke på nytt.
Hva skal du gjøre nå?

1. Meld deg opp til privatisteksamen

2. Søk om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Når er frist for å melde seg opp til eksamen og for å søke om fritak?

Frister er:

 • For eksamener om høsten: 15. september
 • For eksamener om våren: 1. februar

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Fritak gir rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, ikke fra å lese og forstå tekster på sidemålet.

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

Hva skal du sende inn av dokumentasjon?

Gyldig dokumentasjon lastes opp sammen med søknaden innen oppmeldingsfrist og kan være:

 • sakkyndig vurdering (fra lege, PPT, psykiatri) som viser at du har behov for fritak, eller
 • bostedsattest som viser at du ikke har gått på grunnskole i Norge, eller
 • vitnemål fra grunnskolen som viser at du hadde fritak på ungdomsskolen

Norsk for språklige minoriteter

Som privatist kan du ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis du oppfyller gitte vilkår. Det er egen læreplan og eksamenskode i norsk for privatister med kort botid i Norge.

Har du rett til å ta eksamen etter ordningen om kort botid?

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang.

Hvis du har bodd i Norge mindre enn 6 år, kan du selv bestemme om du vil melde deg opp til eksamen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, eller ta eksamen etter ordinær læreplan i norsk.

Unntaket er søkere fra og med 2021 hvor det nå er et krav om at du ikke har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk. Dette gjelder ikke søkere som har fått sluttvurdering før 2021.

Skriftlig eksamen i norsk for språklige minoriteter har én dags forberedelse. Du finner forberedelsen på udir.no fra kl. 09.00 dagen før eksamen.

Hva skal du gjøre nå?

1. Meld deg opp til privatisteksamen

2. Søk om å ta eksamen i norsk kort botid

Når er frist for å melde seg opp til eksamen og søke om å ta eksamen etter norsk kort botid?

Frister er:

 • For eksamener om høsten: 15. september
 • For eksamener om våren: 1. februar

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 3 uker etter søknadsfristen.

Hva slags dokumentasjon må du sende?

Du må legge ved en av følgende dokumentasjonstyper i søknadsskjemaet:

 • dokumentasjon på kort botid (kopi av bostedsattest)
 • vitnemål eller kompetansebevis fra skolen din, som viser at du har tatt faget som elev

Hvis dokumentasjon ikke er mottatt innen fristens utløp, vil du bli overført til eksamen i norsk etter ordinær læreplan.

Fagkoder - norsk for språklige minoriteter

På udir.no finner du læreplan og fagkoder

Eksamensveiledning

Eksamensveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Det er ikke utarbeidet eksamensveiledninger i alle fag.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Det er utarbeidet eksamensveiledninger for muntlig og muntlig-praktisk eksamen i fellesfag. Eksamensveiledningene beskriver rammer for eksamen og forslag til vurderingskriterier i det enkelte fag. Vurderingskriteriene er kun veiledende.

Fag med muntlig eksamensform:

Eksamensveiledning samfunnskunnskap, SAK1001

Eksamensveiledning norsk yrkesfag, NOR1263

Eksamensveiledning norsk studieforberedende og påbygg, NOR1269 og NOR1272

Eksamensveiledning engelsk studieforberedende og yrkesfag, ENG1008 og ENG1010

Eksamensveiledning geografi, GEO1003

Eksamensveiledning historie studieforberedende, HIS1010

Eksamensveiledning historie påbygg, HIS1011

Eksamensveiledning religion, REL1003


Fag med muntlig-praktisk eksamensform:

Eksamensveiledning naturfag studieforberedende, NAT1007

Eksamensveiledning naturfag yrkesfag, NAT1008-NAT1017

Eksamensveiledning naturfag påbygg, NAT1018

Skriftlig eksamen

Det er laget eksamensveiledninger i flere fag til skriftlig eksamen, som gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Du vil også kunne finne tidligere gitte eksamensoppgaver.

Tidligere eksamensoppgaver sentralt gitt eksamen

Tidligere eksamensoppgaver lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger sentralt gitt eksamen

Praktisk eksamen

Eksamensveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

Publisert: 04.10.2019 Oppdatert: 20.05.2024 kl.21:08

Se også sider om eksamen for privatister