Regional kompetansepolitikk

Vestfold fylkeskommune skal styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings- og kompetanseutvikling for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping.

Vestfold fylkeskommune jobber bredt innenfor næring, kompetanse og integreringsområdet, med et nært samarbeid med kommuner og næringsliv.

Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling skal virksomheter og innbyggere i fylket få kompetanse som er nødvendig for å dekke nåværende og fremtidige behov i arbeidslivet.

Overordnet mål

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 skal bidra til å:

  1. styrke kompetanseutviklingen i fylket
  2. bedre balansen mellom etterspørsel og tilbud etter relevant kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet
  3. øke inkluderingen i arbeidslivet.

For å lykkes, må ulike ansvarsområder innen opplæring, integrering og næringsutvikling sees i sammenheng. Det omfatter utdanningstilbydere og virksomheter, men også personer som skal gjennomføre kompetanseheving.

Les strategien her (pdf)

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.