Vårt rammeverk - trippel diamant

Tjenestedesign er et rammeverk som egner seg godt for problemløsning. Prosessen gjennom en trippel diamant bidrar til at løsningen på problemet passer til brukerens behov.

Det finnes ulike prosesser for tjenestedesign. Likevel er essensen alltid den samme: det reelle behovet eller utfordringen er utgangspunktet for det vi skal utvikle. Det å forstå brukerens situasjon er helt sentral. 

Prosessen vi har utviklet for "Jobbe smartere sammen" kaller vi en trippel diamant. Den fungerer som et rammeverk med tre etterfølgende faser:

  • Forstå: En utforskende start for å sikre rett forståelse for brukerens behov eller utfordring.
  • Skape: Med forståelse for det faktiske behovet eller utfordringen, kan vi «brainstorme» og finne måter å løse utfordringen på.
  • Levere: Med et eller flere løsningsforslag, har vi utviklet prototyper som skal testes, forbedres og til sist lanseres.

Rammeverk for å jobbe smartere sammen

Denne videoen gir deg en smakebit på arbeidsformen med trippel diamant:

Trippel diamant

Her kan du laste ned rammeverket og lese om stegene i trippeldiamanten.

trippel diamant

Her kan du laste ned verktøykassen for "Jobbe smartere sammen", utviklet i samarbeid med Future Place Leadership i 2020.

Publisert: 12.01.2021 Oppdatert: 16.02.2023 kl.10:41

Verktøy og metoder

Her finner du verktøy og metoder i Vestfold og Telemarks regionale utviklingsmetodikk:

Tjenestedesign, innføring i rammeverket (trippel diamant)

Verktøykasse for fasilitering av møter og workshops