Karriereutvikling

I løpet av livet vil mange stå overfor flere karrierevalg som kan være utfordrende. Endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere, noen opplever å falle utenfor arbeidslivet og trenger veiledning for å komme tilbake i arbeid eller for å kunne stå i jobb lenger.

Karriereveiledning i videregående opplæring

Alle elever har krav på karriereveiledning, og denne veiledningen foregår på den enkelte skole. Elevene får blant annet inngående kunnskap og svar om utdannelser på fagskole, høyskole og universitet, lærlingeordningen, programfag, utenlandsstudier, karrieremuligheter innen ulike yrker, søknadsfrister og privatisteksamen.

Karriereveiledning til voksne og ungdom over 19 år

I løpet av yrkeslivet vil flere stå ovenfor utfordrende karrierevalg hvor man trenger profesjonell karriereveiledning for å bli bevisstgjort på de muligheter og utfordringer som finnes.

I Vestfold og Telemark har vi sentralt beliggende karrieresentre som tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til voksne og ungdom over 19 år. På karrieresentrene er det veiledere med solid fagkompetanse og lang erfaring med karriereveiledning og kursvirksomhet.

I tillegg til individuell veiledning får du hjelp til intervjutrening, gjennomgang av CV og jobbsøknad og du kan delta på ulike kurs.

Karrieresenteret i Vestfold og Telemark

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 01.12.2023 kl.13:32