Utplassering i arbeidslivet

Overgangen til arbeidslivet kan være en stor forandring for mange.
Illustrasjonsfoto konflikt på arbeidsplassen
Hvis du blir utsatt for mobbing, trakassering eller andre uønskede hendelser på arbeidsplassen, er det viktig at du sier i fra til noen du stoler på og som kan hjelpe deg til å melde fra videre. Illustrasjonsfoto: GettyImages

Motivasjon og engasjement

Jeg mangler motivasjon. Hva kan jeg gjøre?

Motivasjon kan variere i perioder for alle mennesker. Når det gjelder motivasjon på jobb, så kan det noen ganger henge sammen med hvordan du har det ellers i livet. Det viktigste er å snakke med noen om hvordan du har det. Det er ikke ofte det skal så mye hjelp til før man kommer ut av "startgropa" og det første steget med å ta kontakt med noen om det er ofte det vanskeligste.

Det er forskjellige årsaker til at man føler mangel på motivasjon. Noen ganger henger det sammen med trivsel eller mangel på mestring, da bør du snakke med faglig leder/ instruktør på arbeidsplassen din. 

Når utplassering i bedrift skjer via Oppfølgingstjenesten har Oppfølgingstjenesten et oppfølgingsansvar. Ta kontakt med OT-rådgiver/OT-avdeling dersom det er noe du ønsker bistand til, eller det er noe du lurer på. 

Tre tips til å motivere deg selv

Mobbing og konflikter

Uønskede opplevelser på jobb. Hvem kan jeg snakke med?

Hvis du blir utsatt for mobbing, trakassering eller andre uønskede hendelser på arbeidsplassen, er det viktig at du melder fra til en voksen som du stoler på og som kan hjelpe deg til å melde fra videre. 

Du kan lese mer om mobbing og rettigheter på Utdanningsdirektoratets nettsider.

ung.no finner du masse informasjon om mobbing.

Konflikter på jobb. Hva kan jeg gjøre?

Konflikter oppstår ofte gjennom misforståelser. Det er viktig å ta tak i konflikter før de blir for store. Hvis det oppstår konflikt i praksisperioden, ta kontakt med din faglige leder/veileder i bedrift eller rådgiver i Oppfølgingstjenesten.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser noen på arbeidsplassen som sliter?

Det å se at andre har det vanskelig, kan også ha innvirkning på deg. Det å bry seg om andre er derfor viktig både for den som går gjennom en vanskelig periode og for andre som står rundt. 

På ung.no finner du både en film og annen informasjon om hvordan du kan hjelpe en som har det vanskelig:

Hvordan kan du hjelpe en venn som har det vanskelig?

Er du en mobber?

Publisert: 23.06.2022 Oppdatert: 16.02.2023 kl.11:30

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten bistår ungdom i alderen 15-21 år som er utenfor opplæring og arbeid. 
OT jobber også frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Sentralbord OT: tlf. 33 34 40 60

Epostot@vtfk.no 

Våre avdelinger

Avdelinger og kontaktpersoner finner du her

 

 

Mobbeombud

Kaja Vintervold Asmyhr
kaja.asmyhr@vestfoldfylke.no
Mobil: 482 96 107
Kontor på fylkeshuset i Tønsberg
tlf. 33 34 40 00