Oppfølgingstjenestens avdelinger og kontakter

OT - administrasjon

Besøksadresse: Nordbyen 40, 3111 Tønsberg
Postadresse: Vestfold fylkeskommune, Postboks 1213 Trudvang, 3105 Tønsberg
Sentralbord fylkeshuset: 33 34 40 00

Eva Skage, teamleder Oppfølgingstjenesten 
99 56 39 97, eva.skage@vtfk.no

Stein Aanes, seksjonsleder Oppfølgings- og PP-tjenesten (OT/PPT)
90 65 87 02, stein.aanes@vtfk.no

Monica M. Brekke, kontorleder OT/PPT
91 69 36 06, monica.brekke@vtfk.no

OT avdeling Horten

Tilbyr oppfølging til ungdom i Horten, Holmestrand og deler av Tønsberg kommune
Skoler: Horten, Holmestrand og Sande VGS

Besøksadresse: Brochs gt.7, 3181 Horten
Postadresse: Vestfold fylkeskommune, Postboks 1213 Trudvang, 3105 Tønsberg

Linda Kvalheim, fagkoordinator OT Horten
93 85 31 32, linda.kvalheim@vtfk.no

Nina Ekstrøm, rådgiver OT Horten
41 68 82 88, nina.ekstrom@vtfk.no

Odd Carm, rådgiver OT Horten
95 93 49 34, odd.carm@vtfk.no

Cicilie Vik, rådgiver OT Horten
99 30 65 25, cicilie.vik@vtfk.no

Anne Karin L. Hansen, rådgiver OT Horten
99 15 84 05, anne.hansen@vtfk.no 

Anneline Thommesen, opplæring fag
91 63 56 55, anneline.thommesen@vtfk.no

OT avdeling Tønsberg

Tilbyr oppfølging til ungdom i Tønsberg og Færder kommuner
Skoler: Færder, Re, Greveskogen, Nøtterøy VGS

Besøksadresse: Nordbyen 40, 3111 Tønsberg
Postadresse: Vestfold fylkeskommune, Postboks 1213 Trudvang, 3105 Tønsberg

Stig Morten Høihilder, fagkoordinator OT Tønsberg
92 09 17 41, stig.hoihilder@vtfk.no

Hanne K. Gjerløw, rådgiver OT Tønsberg
92 64 06 77, hanne.gjerlow@vtfk.no

Beathe Øverjordet, rådgiver OT Tønsberg
92 29 89 92, beathe.overjordet@vtfk.no

Ellen Marie Hansen, rådgiver OT Tønsberg
99 27 44 95, ellen.marie.hansen@vtfk.no

Line Beate Sollie, rådgiver OT Tønsberg
98 62 09 72, line.beate.sollie@vtfk.no

Dag Halvorsen, rådgiver OT Tønsberg
95 75 80 65, dag.halvorsen@vtfk.no

Anneline Thommesen, opplæring fag
91 63 56 55, anneline.thommesen@vtfk.no

OT avdeling Sandefjord

Tilbyr oppfølging til ungdom i Sandefjord kommune
Skoler: Sandefjord VGS, Melsom VGS

Besøksadresse: Kongens gate 2A, 3210 Sandefjord
Postadresse: Vestfold fylkeskommune, Postboks 1213 Trudvang, 3105 Tønsberg

Marie Andreassen Rotmo, fagkoordinator OT Sandefjord
97 06 36 75, marie.rotmo@vtfk.no

Erik Ingebretsen, rådgiver OT Sandefjord
40 41 78 75, erik.ingebretsen@vtfk.no

Gunveig Bredal, rådgiver OT Sandefjord
99 02 31 12, gunveig.bredal@vtfk.no

Kathrine Rimstad, rådgiver OT Sandefjord
90 93 73 85, kathrine.rimstad@vtfk.no

Eva Kittelsen, opplæring fag
41 47 21 77, eva.kittelsen@vtfk.no

OT avdeling Larvik

Tilbyr oppfølging til ungdom i Larvik kommune
Skole: Thor Heyerdahl VGS

Besøksadresse: Skiringsalsgata 30, 3263 Larvik
Postadresse: Vestfold fylkeskommune, Postboks 1213 Trudvang, 3105 Tønsberg

Bård Haga, fagkoordinator OT Larvik
99 58 60 45, baard.haga@vtfk.no

Kristin Hake, rådgiver OT Larvik
93 45 62 96, kristin.hake@vtfk.no

Fredrik Purser, rådgiver OT Larvik
41 41 18 98, fredrik.purser@vtfk.no

Trine Røed-Larsen, rådgiver OT Larvik
92 28 57 93, trine.roedlarsen@vtfk.no

Eva Kittelsen, opplæring fag
41 47 21 77, eva.kittelsen@vtfk.no

 

 

Publisert: 05.02.2020 Oppdatert: 12.03.2024 kl.11:04