Eksamensforberedende kurs Vg3 tømrerfag og Vg3 Helsearbeiderfaget

Eksamensforberedende kurs

Eksamensforberedende kurs er for deg som trenger ekstra trening på eksamensrutiner, tips til besvarelse av oppgavene, riktig bruk av kilder m.m.   
 
Formålet er å gjøre deg tryggere og bedre forberedt på hva den skriftlige eksamen inneholder og hvordan du bør svare. Målet er at flere skal bestå eksamen. Ved eksamen i disse to fagene høsten 2022 var det kun 45% som fikk karakteren 2 eller bedre 55% møtte ikke eller strøk! Vi har mottatt flere tilbakemeldinger på at kursene var til hjelp for dem som deltok høsten 2022. Er du utrygg før eksamen, bør du benytte deg av tilbudet.  

Kurstilbud våren 2023

Kurset gjennomføres på kveldstid over 4 uker. Dette er et frivillig og gratis tilbud.  
Tilbudene er gitt med forbehold om at det blir nok påmeldte deltakere i de aktuelle fagene.

Det gjøres oppmerksom på at eksamensdagene er som følger: 

Helsefagarbeiderfaget Vg3: 30. mai 2023 (HEA3102 er gammel kode og HEA3103 er ny kode) 

Tømrerfaget Vg3: 2. juni 2023 (TMF3102 er gammel kode og TMF3103 er ny kode) 

Forskjellen på gammel eller ny kode 

Du vil kunne melde deg opp til praktisk fagprøven med både ny og gammel fagkode. Har du valgt gammel kode er siste frist for å gjennomføre den praktiske fagprøven desember 2025. I gammel kode kan du enten svare på papir eller via skriveprogram på en PC. Eksamen i ny kode er heldigital, noe som betyr at du får eksamensoppgaven digitalt og må svare digitalt. Egen PC må benyttes.

Når og hvor? 

Vg3 Helsearbeiderfaget   

Sted: Skogmo vgs. og forelesning på Teams 
Tid: kl.17.00-21.00 

  • Uke 15 oppstart torsdag 13.04.  

  • Uke 16 tirsdag 18.04. og torsdag 20.04. 

  • Uke 17 tirsdag 25.04. og torsdag 27.04. 

  • Uke 18 tirsdag 02.05. og torsdag 04.05.

Vg3 Tømrerfaget 

Sted: Færder vgs. 
Tid: kl.17.00-21.00 

  • Uke 15 oppstart tirsdag 11.04. og torsdag 13.04.      

  • Uke 16 tirsdag 18.04. og torsdag 20.04. 

  • Uke 17 tirsdag 25.04. og torsdag 27.04. 

  • Uke 18 tirsdag 02.05. og torsdag 04.05. 

Påmelding:

Meld deg på her 

Påmeldingsfrist er: 31 mars.

Viktig at du leser og forbereder deg godt i tillegg 

Skal du klare eksamen er det viktig at du tar ut kompetansemålene i læreplanen for faget og forbereder deg med lærebøker eller nettressurser slik at du når disse målene. Vi anbefaler på det sterkeste at du jobber fast ukentlig i forkant at kurset, under kurset og frem mot eksamen.  Gjør du det, vil muligheten til å oppnå bestått resultat øke betydelig. 

Nyttige lenker 

Læreplan HEA3102 (gammel kode): Helsearbeiderfag vg3 HEA3102 

Læreplan HEA3103 (ny kode): Helsearbeiderfag vg3 HEA3103 

Læreplan TMF3102 (gammel kode): Tømrerfag vg3 TMF3102 

Læreplan TMF 3103 (ny kode): Tømrerfag vg3 TMF3103 

Læremidler på Nasjonal Digital Læringsarena: NDLA 

Velkommen som kursdeltaker!  

Kontakt oss dersom du har spørsmål

Fylkesadministrasjonen: voksenoppleringen@vtfk.no  

Telefon: 91 12 90 60 mellom kl.09.00 og 14.00. 

 

Publisert: 09.02.2023 Oppdatert: 01.11.2023 kl.13:08