Voksenopplæring og karriereutvikling

Foto: ImageMedia
Seksjon voksenopplæring og karriereutvikling har en sentral rolle i det tverrsektorielle arbeidet med å redusere utenforskap og øke inkludering.

Viktige virkemidler er å tilby tilpassede og målrettede tjenester for voksne innen karriereveiledning, realkompetansevurdering og videregående opplæring. I tillegg forvalter seksjonen tilskuddsordninger som bidrar til et bredt spekter av opplærings- og utdanningstilbud innen fagskole og bedriftsintern opplæring. Seksjonen har en viktig rolle i arbeidet med integrering av innvandrere og flyktninger, og har utstrakt samarbeid med eksterne aktører.

Oversikt over ansatte i seksjonen

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre ansatte? Se oversikt over ansatte i seksjon for voksenopplæring og karriereutvikling.

Gro Merethe Rørvig
Seksjonsleder
Send e-post

Susanne Maria Hammernes
Rådgiver integrering og voksenopplæring
Send e-post

Rebeka Holmes-Farmen
Rådgiver integrering og sosialt entreprenørskap
Send e-post

Webjørn Lie
Rådgiver karrierenettverk
Send e-post

Ola Småkasin
Rådgiver fagskole
Send e-post

Lydia Lorentzen
Teamleder Karrieresenter Vestfold
Send e-post