Nettskolen i Vestfold

Nettskolen Vestfold har siden 2013 undervist elever i digitale klasserom i sanntid.

Nettskolen er en avdeling på Horten videregående skole og tilbyr fag til elever i alle fylker i Norge. For elever i Vestfold er tilbudet gratis.

Nettskolen sitt samfunnsoppdrag er å tilby videregående skoler og elever et bredere fagtilbud.

Nettskolen jobber med kontinuerlig stegvis kompetanseutvikling innen nettundervisning med omvendt undervisning og påfølgende sanntidsundervisning i digitale klasserom.

Les om nettundervisning på Horten videregående skole sine nettsider:

Nettundervisning (Nettskolen Vestfold)

Har du spørsmål om nettskolen?

Send e-post

Nettskolen sin visjon

Ta fag der du bor!