Skal du søke videregående opplæring som voksen?

Søknad om voksenopplæring eller realkompetanse

På Vigo.no finner du søknadsskjema og informasjon når du skal søke videregående opplæring som voksen.

Har du spørsmål?

Kontakt Kompetansebyggeren

Tlf: 33 30 93 00

Send e-post