Realkompetansevurdering

Realkompetanse er kunnskap, erfaring og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Realkompetansevurdering er en vurdering av kompetansen din målt mot læreplanmålene i de fagene du trenger for å fullføre utdanningen du har valgt.
Hvorfor bli realkompetansevurdert? 
 • Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget. 
 • Det kan i noen tilfeller gjennomføres for å avgjøre hvilke fag du trenger opplæring i. 
 • Dersom du har lang erfaring og bestått alle fag, kan en vurdering avklare om du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve med kortere eller ingen læretid. 
 • For deltakere i fagbrev på jobb, kan det gi kortere læretid. 
  Dette kan danne grunnlag for en jobbsøknad.
Hvem kan bli realkompetansevurdert? 

Voksne fra det året man fyller 25 år. Det er ingen individuell rett, men alle som vurderes at de har rett til videregående for voksne skal få tilbud etter søknad.  

Hvordan foregår vurderingen? 

En realkompetansevurdering skal som hovedregel gjennomføres med utgangspunkt i den yrkes- eller studiekompetansen den voksne ønsker. Det vil si at dersom den voksne ber om en vurdering av yrkeskompetanse, så skal realkompetansevurderingen gjennomføres med utgangspunkt i læreplanene for Vg3, også på Vg2 og Vg1. Dette er et «top-down-prinsipp». 

All realkompetansevurdering skal foregå på norsk og engelsk, men det er åpnet i Opplæringsloven for at man kan bruke tolk i søkers morsmål.  

Slik søker du om realkompetansevurdering

Du søker om realkompetansevurdering på Vigo.no. Det er ingen søknadsfrist. 

 1. Velg Søknad for voksne/realkompetanse
 2. Logg inn med MinID/BankID for å søke
 3. Søk på Vigo.no 
Hva skjer etter vurderingen? 

Du får tilsendt kompetansebevis og vedtak med resultat av realkompetansevurderingen. 

Hvordan kan du forberede deg? 

Når du har søkt realkompetansevurdering får du beskjed fra saksbehandler at du må gå inn på www.vigo.no i søknaden din for å gjennomføre en egenvurdering. Denne vurderingen gir deg innsikt i læreplanmålene. Dersom du ønsker lærestoff, finnes lærestoff i flere fag på ndla.no. 

Godkjenning av yrkesfagligfordypning 

Yrkesfagligfordypning er et praktisk fag som gir deg mulighet til å bli kjent med ulike yrker og prøve deg i realistiske arbeidssituasjoner. Det foregår på skolen eller gjennom praksis i bedrift. 

Har du tidligere arbeidserfaring kan skolen godkjenne dette faget dersom du har følgende:   

 • Vg1: For å dekke timetallet i YFF må du dokumentere 210 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3.
 • Vg2: For å dekke timetallet i YFF må du dokumentere 316 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3. 
Realkompetanse som ikke er knyttet til fag i videregående skole 

Skal du søke høyskole- eller universitetsstudier på grunnlag av realkompetanse, må du kontakte studiestedet. Du kan lese mer på utdanning.no eller på Samordna opptak.   

Gjelder det realkompetansevurdering til fagskole, må du kontakte den aktuelle skolen. 

Trenger du realkompetansevurdering på grunnskolenivå, kan din hjemkommune hjelpe deg med det. 

Klage på vedtak

Du kan klage på resultatet (enkelvedtaket) av realkompetansevurderingen, eller på formelle feil rundt realkompetansevurderingen/saksbehandlingen.

Klagen skal sendes skriftlig til den skolen som har hatt ansvaret for realkompetansevurderingen.

Dersom klagen godkjennes, får du et nytt vedtak og saken avsluttes. Dersom klagen ikke godkjennes, sendes klagen til Statsforvalteren. Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages. 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 06.11.2023 kl.12:55

Søknad om voksenopplæring eller realkompetanse

På Vigo.no finner du søknadsskjema og informasjon når du skal søke videregående opplæring som voksen.