Slik søker du videregående opplæring som voksen

Du står alltid sterkere på arbeidsmarkedet med fullført skolegang. Gjennom fylkeskommunen kan du gjøre ferdig videregående opplæring, helt gratis. Grip muligheten – det er aldri for seint.
Hvem har voksenrett?

Du har rett til videregående opplæring fra det året du fyller 25 år. Denne retten kaller vi voksenrett.
For å kunne søke om voksenrett må du:

 • ha fullført norsk grunnskole, eller
 • kunne dokumentere minimum 9 år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk, eller
 • være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole

Du må også være folkeregistrert og ha bostedsadresse i Vestfold fylkeskommune. I tillegg må du ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Hvem kan få tilbud om videregående opplæring som voksen?

Du kan få tilbud om videregående opplæring som voksen fra det året du fyller 19 år, hvis du har:

 • voksenrett
 • fullført, men ikke har bestått tidligere videregående opplæring
 • fagbrev eller studiekompetanse, og ønsker ny kompetanse (begrenset utvalg sluttkompetanser)
 • rett til påbygg til studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev) Les mer om påbyggsrett 
 • bachelorgrad fra utlandet og vil studere videre i Norge, men mangler norsk og/eller engelsk. Da kan du få tilbud om fagene norsk og engelsk

Les mer om opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever

Du kan ikke få tilbud om videregående opplæring som voksen dersom du: 

 • har fullført en bachelorgrad eller tilsvarende
 • allerede har oppnådd to sluttkompetanser i videregående opplæring 
Hvordan søker du videregående opplæring som voksen?

Du logger deg inn med MinID/BankID og søker om videregående opplæring på www.vigo.no. Velg «Videregående opplæring for voksne eller realkompetanse». Velg ønsket sluttkompetanse i søknaden. Sluttkompetanse er studiekompetanse, fag-/svennebrev eller en yrkeskompetanse. Du kan også søke om opplæring, veiledning og realkompetanse. 

Sjekk at skolegangen din er registrert i Vigo.no, hvis noe mangler må du registrere det i søknaden din, se søkerveiledning. Husk også å registrere og dokumentere praksis og kurs. Dersom du ønsker skolestart i høstsemesteret bør søknaden være registrert i Vigo.no innen midten av mai. 

Slik søker du på Vigo.no 

Mangler du dokumentasjon på utdanning?  

Ta kontakt med skolen du har gått på for å få kopi av kompetansebevis/vitnemål. Dersom du ikke klarer å skaffe dette må du skrive det i merknadsfeltet i søknaden.  

Slik får du svar på søknaden om videregående opplæring

1. Du får en automatisk bekreftelse når søknaden din er registrert og sendt inn. 
2. Vi behandler søknaden innen ca. 3 uker. Du må ha sendt inn all nødvendig dokumentasjon.
3. Vi sender brev med vedtak om rett til opplæring for voksne. Du kan også få brev med annen informasjon om møter, veiledning eller undervisningstilbud. Vær oppmerksom på dato, klokkeslett og sted for oppmøte. Husk å gi tilbakemelding om du ikke kan møte. 

Hva gjør du hvis du får avslag på søknaden din?

Får du avslag, eller ikke har rett til videregående opplæring for voksne kan du: 

 • Ta kontakt med NAV. Du kan få videregående utdanning dersom NAV vil dekke din utdanning. Du søker på vanlig måte i Vigo, men skriver i merknadsfeltet at Nav vil betale. Nav sender bestilling til voksenopplæring. 
 • Ta eksamen som privatist. Les mer om privatisteksamen. Det finnes også private aktører som tilbyr undervisning i noen fag mot betaling. 
 • Ta kontakt med Karrieresenteret i Vestfold fylkeskommune.

Publisert: 01.11.2023 Oppdatert: 24.01.2024 kl.09:27

Søknad om voksenopplæring eller realkompetanse

På Vigo.no finner du søknadsskjema og informasjon når du skal søke videregående opplæring som voksen.

Lånekassen

Tar du videregående opplæring uten ungdomsrett, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. Les om dette på Lånekassen sine nettsider.