Ulike veier til fag-/svennebrev

Fagbrev for voksne

Det er flere veier frem mot fagbrev for voksne. Dersom du har tidligere utdanning eller arbeidserfaring kan det gi kortere krav om læretid og arbeidserfaring. Enkelte utdanninger har også lengre eller kortere krav om læretid, eller egne tilleggskrav. 

Hvis du får rett til videregående opplæring, får du hjelp av veileder til å finne rett vei for deg. Dersom du ikke har rett til opplæring kan du likevel benytte deg av disse ordningene som privatist. 

Lærling 

imageagh4a.png  imageyqgzl.png imageql3ju.png   imagenpk47.png  imagedr16.png  image8511k.png  imagebjcan.png

 

Praksiskandidat 

Kan du dokumentere lang og variert arbeidserfaring i et yrke, kan du ha mulighet til å ta fagbrev som praksiskandidat. Tidligere fullført skolegang trekkes fra praksistiden.

 

image06z5.png  image5vyjl.png  imagebsmy4.png   imagerc1d.png    imagevo4ku.png

Fagbrev på jobb 

Har du minst 80% stilling, kan du ha mulighet for fagbrev gjennom ordningen "fagbrev på jobb". 

imagect2nq.png   imageenueg.png    image6n94.png  image84edo.png     imageuup2.png 

«Innen fem år ønsker regjeringen å ha innført tiltak, som sørger for at voksne med svake ferdigheter får kartlagt egen kompetanse, får veiledning om hvilken opplæring de trenger, og får tilbud om nødvendig, fleksibel og tilpasset opplæring som kan føre dem nærmere arbeid.» Fra: Meld. Stort. 16 (2015/16), «Fra utenforskap til ny sjanse» 
 
Her kan du lese om: 
Fullføringsreformen: https://hkdir.no/fullfoeringsreformen 
Forsøkslæreplaner i voksenopplæringen 2017–2024 (udir.no)

Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY)

Fra og med høst 2024 vil det igangsettes MFY. Opplæringen skal ta utgangspunkt i hvilke behov de voksne i målgruppen har for å komme videre i arbeidslivet eller i videre utdanning.

Hvilke fag som skal tilbys i Vestfold fylkeskommune er ikke avklart enda, men det er disse 13 utvalgte modulstrukturerte læreplanene som er under utvikling og som skal benyttes fra høsten 2024:

Foreslåtte rammer for MFY

  • Kombinasjon av arbeid og skole 
  • Mye av opplæringen i bedrift
  • Opplæring delt i flere moduler 
  • Egne opplæringsmål pr. modul
  • Ingen teoretisk eksamen 
  • Sluttvurdering pr. modul (bestått – ikke bestått)

Brosjyre modulstrukturert opplæring.pdf

Læreplaner for modulstrukturert opplæring

Realkompetansevurdering  ⇒  restopplæring

Som voksen kan du bli realkompetansevurdert. Da vil det kartlegges hvilken kompetanse du har og hva du mangler. Opplæringen er organisert i moduler og du kan ta én og én modul om gangen. 

Her finner du lenke til lærerplanutkastene:
Innspillsrunde om modulstrukturert opplæring for voksne (udir.no)
Frist for å komme med innspill er 27. februar 2024.

Har du spørsmål?

Kontakt Kompetansebyggeren 

Tlf: 33 30 93 00

E-post: kb@vtfk.no 

Kompetansebyggeren nettside

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 19.03.2024 kl.10:07