Mer om karriereveiledning

Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon? Vurderer du å søke ny jobb, men er usikker på hvilke muligheter du har? Tenker du på videreutdanning eller omskolering? Vil du tilbake til arbeidslivet etter noen år hjemme?

Mange av oss vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere veivalg, og noen kan oppleves som utfordrende. Arbeidsmarkedet er i stadig endring og det stilles krav til at vi fornyer kunnskap og ferdigheter.

Vi karriereveiledere ønsker at du får bedre forutsetninger for å håndtere karrieremessige utfordringer i livet ditt. Dette handler om at du skal få muligheten til å utvikle den karrierekompetanse du behøver, slik at du blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid, også i forandring og overganger. Å bidra til karrierelæring er derfor en viktig oppgave for oss på karrieresenteret. Vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker er verdifulle og har noe å bidra med. Er du klar over dine styrker og hva du egentlig ønsker? Vi kan ikke gi deg raske løsninger, men bidra til å øke din bevissthet om hvordan du skal komme deg videre.

Vi tilbyr informasjon og veiledning knyttet til yrkes- og utdanningsvalg for voksne over 19 år bosatt i Vestfold og Telemark.

Vi har taushetsplikt og alle våre samtaler er gratis.

Forberedelse til veiledningssamtalen

Disse punktene kan være viktig å tenke over før veiledningssamtalen
 • Hva er grunnen til at du vil ha karriereveiledning?
 • Hva ønsker du spesielt å få hjelp til?
 • Hvordan ser dine ønsker for fremtiden ut?
 • Hvilke andre muligheter har du tenkt på?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hva er dine største utfordringer i forhold til fremtidig jobbsituasjon slik du ser det?
 • Hva er dine rammer? (helse, økonomi, mobilitet osv.)
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Hva opplever du er viktig for at du skal trives på en arbeidsplass?
 • Hva liker du godt å gjøre når du jobber og/eller når du har fri?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller yrkessammenheng?
 • Hva er du god til?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hva hindrer deg i å komme videre?
 • Hva kan hjelpe deg å komme videre?

Ark med punktene over.

Forventninger

Hva kan du forvente av oss?

Mange lurer på hva det vil si å få karriereveiledning. Dette er hva du kan forvente:

 • at karriereveiledningen har søkelys på karrierelæring og utvikling av din karrierekompetanse
 • å møte en nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
 • å få kartlegge, utforske og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser
 • å lære hvordan du kan innhente nødvendig og viktig informasjon
 • å lære hvordan du kan skrive cv, søknad og gjennomføre jobbintervju
Vi forventer av deg at du:
 • er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
 • er villig til å utforske dine ønsker, behov og muligheter, og er positiv til karrierelæring
 • er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemeldinger fra veilederen
 • sier ifra til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg
 • gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
 • kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
 • fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

Kartleggingsverktøy

På karrieresenteret veileder vi en sammensatt gruppe mennesker med ulike behov for karrierekompetanse. Derfor benytter vi ulike verktøy i vår veiledning for å bidra til din karrierelæring. Det er dialogen og kommunikasjon vi har med deg som er det viktigste i veiledningen.

Valg av verktøy styres av ditt behov videre i din prosess

Blant annet kan vi bruke følgende verktøy

Tilgjengelig kartleggingsverktøy på nettet til fri bruk

Etiske retningslinjer

For Karrieresenter Vestfold og Telemark er det viktig å arbeide i tråd med de etiske retningslinjene i "Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning". Retningslinjene er utarbeidet av Kompetanse Norge, med bred involvering fra ulike sektorer som tilbyr karriereveiledning.

Vår etisk løfte til deg:

image0diq.png

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på vanlige spørsmål om karriereveiledning og våre tjenester
 1. Jeg har aldri vært på karriereveiledning før, hva kan jeg forvente? Svar: les om hva du kan forvente
 2. Hvor lenge varer samtalen? Svar: Hver karriereveiledningssamtale varer ca. 50-60 min. Antall samtaler varierer, avhengig av behovet ditt.
 3. Koster dette noe? Svar: Nei, dette er et offentlig og gratis tilbud for voksne over 19 år bosatt i vårt fylke.
 4. Jeg ønsker karriereveiledning, men kan ikke komme til Skien eller Tønsberg. Hva skal jeg gjøre? Svar: les om vår telefon- og videoveiledning.
 5. Jeg vet ikke hva jeg skal bli, kan dere fortelle meg det? Svar: Vi forteller deg ikke hva du skal bli, men gjennom karriereveiledning får du hjelp til å finne ut av det selv. Les mer om hva karriereveiledning er.
 6. Jeg er i jobb, men behøver å snakke med noen om jobbsituasjonen min. Kan jeg komme til dere? Svar: Ja, ca. 60% av våre kunder er i et arbeidsforhold. Alt som foregår i veiledning er konfidensielt.
 7. Er dere en del av NAV? Svar: Nei, vi er eid av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Vi er en nøytral samtalepartner uten forvaltningsansvar.
 8. Hva slags bakgrunn har dere som jobber på karrieresenteret? Svar: les om våre ansatte.
 9. Hvordan bestille jeg time? Svar: bestill time.
 10. Jeg trenger karriereveiledning, men deres åpningstid passer dårlig for meg. Hvor kan jeg få hjelp? Svar: Utenom vår åpningstid kan du få hjelp via den nasjonale digitale karriereveiledningstjenesten.

 

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 05.12.2022 kl.15:52