Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gyllen anledning til å styrke de ansattes kompetanse.
Kvinne med gul genser som smiler
Foto: Shapecharge / iStock / Getty Images

For våren 2024 har fylkespolitikerne vedtatt en ramme på 1 500 000 kroner til BIO-ordningen.

Hvem kan få støtte?

Virksomheter som må foreta en tydelig endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller som skal etablere seg på nye markeder, kan søke på ordningen.

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte.

Mer om BIO-ordningen

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Permitterte er en del av målgruppen. I det ansatte får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring vil de ikke lenger ha status som permittert, men motta lønn fra sin arbeidsgiver.

Det tas forbehold om endringer i og behov for tilpasninger av de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt fra myndighetene.

Les mer om regler for offentlig støtte (her)

Søknadsfrist BIO 2024

Søknadsfrist er 1. juli 2024. 

Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via regionalforvaltning.no

Søk her

Etter innsendt søknad vil det bli gitt tilbakemelding på eventuelle mangler før en formell vurdering av søknaden gjøres. Søkeren vil da få mulighet til å gjøre endringer på søknaden i løpet av fem arbeidsdager etter at melding om utbedring er gitt.  

Se hva bedriftene bruker BIO-midlene på

Under finner du eksempler på bedrifter som har fått støtte til bedriftsintern opplæring og hva slags opplæring pengene brukes på. 

Disse bedriftene har fått tildelt støtte

FT KLIMA

FTklima_119x119px.jpgFT Klima ble etablert i 2014. Selskapet tilbyr tjenester innen ventilasjon, kjøling, energioptimalisering og varmeanlegg. Bakgrunnen for tildelt tilskudd var at selskapet hadde et ønske om å øke fokus på miljø og bærekraft, gjennom å lære mer om klimaregnskap og hva dette ville innebære for dem. BIO har på denne måten hjulpet bedriften med å bevege seg inn i en mer miljøvennlig retning.

Videre har det også blitt gjennomført en digital omstilling med hjelp av BIO midler. For FT Klima innebar dette blant annet økt forståelse innen Cyber sikkerhet og bruk av KI. Selskapet fikk innvilget tilskudd på 142 701,- til opplæringen. 

"Ved søke om BIO midler fikk vi i FT Klima AS mulighet til å utvikle oss på viktige områder. Støtten har bidratt til kompetanseløft og omstilling slik at vi har fått en mer  effektiv hverdag på en bærekraftig måte. Vi anbefaler andre til å undersøke denne  muligheten for hjelp til utvikling av sin bedrift og dermed trygge arbeidsplasser", forteller Daglig leder Fredrik Thorbjørnsen (29.05.24). 

LETT-TAK SYSTEMER AS

Lett-Tak_227x86px.jpgLett-Tak startet opp i 1954 og er blant Europas ledende produsenter og montører av tak-elementer. Selskapet har blant annet levert tak til Gardermoen flyplass, Bølgen Kulturhus i Larvik og Tampere Arena i Finnland. Lett-Tak er kjent for innovasjon og gjennomføringsevne. Bedriften er preget av en meget mangfoldig arbeidsstokk, som inneholder alt fra doktorgrads-ingeniører til ufaglærte. 

Lett-Tak hadde et ønske om å lære opp ansatte i forbindelse med innkjøp av en ny produksjonslinje som skulle ta bedriften i en mer miljøvennlig retning. Opplæringen beskyttet også de ansatte og bedriften mot potensielle permitteringer. Selskapet fikk innvilget 319 640,- i støtte til denne opplæringen.

I forbindelse med søknadsprosessen hos fylkeskommunen og utarbeidelse av opplæringssystemene hyret Lett-Tak inn den Larvik-baserte bedriften iFokus, som tilbyr en rekke tjenester, deriblant nettbasert opplæring. Peder Iversen fra iFokus forteller følgende om ordningen: 

"Dette prosjektet er et strålende eksempel på hva som kan oppnås når offentlige og  private aktører jobber sammen mot et felles mål. Samarbeidet med fylkeskommunen har vært meget godt. Takket være midler fra BIO-ordningen har vi hatt friheten til å tenke utenfor boksen og skape et skreddersydd kunnskapsprodukt fra bunnen av. I tett samarbeid med ansatte og ledere ved Lett-Tak har vi selv lært produksjonen og overført denne kunnskapen til et varig og dynamisk opplæringssystem i form av tekst og multimedia. Lett-Tak er en innovativ og fremoverlent bedrift med kompetanse i alle ledd og derfor er vi stolte av å bli valgt for oppdraget." (22.05.24)

Revetal Arbeid og Kompetanse (RAK)

Revetal Arbeid RAK_174x74px.jpgog Kompetanse (RAK) er en arbeids- og inkluderingsbedrifti Tønsberg. Bedriften tilbyr varig tilrettelagte arbeidsplasser til de som av ulike grunner har en uføretrygd. Videre tilbyr de arbeidsforberedende trening til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt og ønsker tett oppfølging og arbeidstrening for å komme ut i ordinært arbeid. 

RAK har mottatt BIO-midler for å tilegne seg mer kunnskap og kompetanse innenfor digital didaktikk, samt å få mer kunnskap om ulike læringsteknologier. I sin søknad poengterer RAK viktigheten i å følge med på den digitale omstillingen som skjer i arbeidslivet. Carina Musk-Andersen, prosjektansvarlig for BIO hos RAK forteller: 

«Vårt utgangspunkt for å søke BIO-midler var at vi opplevde at vi manglet kompetanse   knyttet til digitale læringsteknologier. Vi hadde erfart at uten tilstrekkelig digital kompetanse  i dagens samfunn kan man ha vanskeligheter med å kommunisere, samarbeide, finne   informasjon og  utføre arbeidsoppgaver. Å tilegne seg digital kompetanse, er slik vi ser det,  svært viktig, og  det er avgjørende at digital opplæring og trening er tilgjengelig for alle,  uavhengig av alder, bakgrunn og funksjonsnivå. Og det er her vi ønsket å tilegne oss mer  kompetanse innad i bedriften” (30.05.24). 

Rak er enda ikke ferdig med opplæringen i forbindelse med BIO, men så langt kan Carina dele svært gode erfaringer med ordningen: 

“Gjennom tilskudd fra BIO midlene har vi på RAK fått muligheten til å tilegne oss mer   kunnskap og kompetanse innenfor digital didaktikk og fått mer kunnskap om ulike   læringsteknologier. Vi har fått mulighet til å se nærmere på potensiale det ligger i bruk av VR  i oppøving og innlæring av kognitive ferdigheter og hvordan dette kan føre til empowerment,  motivasjon og selvtillit hos deltakerne både i forhold til arbeidsoppgaver, men også i livet  generelt. Vi har opprettet en VR-lab der arbeidstakere og lærekandidater får mulighet til å  trene opp blant annet kognitive ferdigheter, men også drive med fysisk aktivitet. Vi vil med  ny kunnskap knyttet til digitaldidaktikk utarbeide opplæringsvideoer som vil gjøre   opplæringen mer visuelt interessant, engasjerende og som kan tilpasses den enkeltes nivå  og behov. Vårt  ønske er at disse skal motivere, konkretisere, legge til rette for tilpasset   opplæring (repetere, spole, stoppe), instruere, aktualisere problemstillinger, visualisere og  støtte ulike læringsstrategier. Vi er svært takknemlige for hva BIO midlene har tilført vår  bedrift» (30.05.24). 

Oppdatert: 04.06.2024 kl.14:54

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om BIO-ordningen eller trenger du veiledning i å skrive en god søknad? Ta kontakt med en av våre rådgivere i BIO-teamet. 

Charlotte Løvaas
Rådgiver
Gro Merethe Rørvig
Seksjonsleder