Hvorfor bør du fullføre videregående som voksen?

Videregående opplæring for voksne er et gratis opplæringstilbud. Du kan søke om studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse.

Hvorfor bør du fullføre videregående som voksen?  

Du står alltid sterkere på arbeidsmarkedet med fullført skolegang. Gjennom fylkeskommunen kan du gjøre ferdig videregående opplæring, helt gratis. Grip muligheten – det er aldri for seint.    

  • Du kan kombinere opplæringen med familie og jobb. 

  • Du fullfører videregående, og får fag- og svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse for videre studier.  

  • Du kan ta opplæring på dag, kveld eller som nettstudier. 

  • Du går i klasser, sammen med andre voksne.  

Har du rett til voksenopplæring?

  • Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere.
  • Du må fylle 25 år eller mer det året du søker.
  • Du må ha fullført norsk grunnskole; eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk; eller være realkompetansevurdert likeverdig norsk grunnskole.
  • Du må være folkeregistrert og ha bostedsadresse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
  • Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

For deg med annet morsmål enn norsk

For å klare videregående opplæring bør du være god i norsk, både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler derfor at du er på B1-nivå. Her kan du lese mer om de forskjellige nivåene. Kommunen du bor i tilbyr norskopplæring og du bør undersøke om du har rett til mer norskopplæring dersom du er usikker på norskkunnskapene dine.

Voksne deltakere i videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 kan følge læreplanen hvis de har et annet morsmål enn norsk og samisk og har enkeltvedtak som inneholder særskilt språkopplæring.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, kan det sendes mail til voksenoppleringen@vtfk.no 

Ofte stilte spørsmål

Jeg mangler dokumentasjon på utdanning fra mitt hjemland - kan jeg likevel få opplæringstilbud?

Du må kunne dokumentere minimum 9 års skolegang. I tillegg må du ha hatt opplæring i faget engelsk. Dersom du ikke har papirer på utdanning fra hjemlandet ditt, kan du kontakte voksenopplæringen i kommunen hvor du bor for å bli realkompetansevurdert. Du kan også kontakte kommunen din dersom du har behov for mer grunnskoleopplæring.

Hva koster videregående oppæring for voksne?

Opplæringen for voksne skal være gratis, så lenge tilbudet er i regi av fylkeskommunen.

Voksne får ikke dekket reiseutgifter i forbindelse med opplæringen.

Kan jeg få voksenopplæring for å forbedre karakterene mine fra videregående skole?

Nei, dessverre, men du kan lese selv og ta eksamen som privatist, eller melde deg på kurs hos private opplæringleverandører.

Eksamenskontoret kan bistå i spørsmål om privatisteksamen og oppmelding. 

Meld deg til privatisteksamen her

Hvordan kan jeg som voksen få generell studiekompetanse ?

Tilbudet til generell studiekompetanse i videregående opplæring for voksne er 6 fag og er lagt opp etter 23/5 regelen til Samordna opptak. Fagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Ler mer om 23/5 regelen på Samordna opptak sin nettside her.

Kontakt oss

Det er tre senter som du kan henvende deg til når det gjelder informasjon og veiledning om videregående opplæring og realkompetansevurdering for voksne.

Senterne er Kompetansebyggeren i Tønsberg, Skogmo videregående skole i Skien, og Notodden videregående skole på Notodden.

Kontaktinformasjon:

Skogmo videregående skole:

Jan Auensen på e-post: jan.auensen@vtfk.no , telefon: 408 74 768

Kjerstin Jonassen på e-post: kjerstin.s.jonassen@vtfk.no, telefon:35 919270

Berit Iversøn på e-post: berit.iverson@vtfk.no, telefon: 99619780

Kompetansebyggeren:

e-post: kb@vtfk.no, telefon: 33 30 93 00

Notodden videregående skole: e-post:

notodden.ressurs@vtfk.no , og telefon: 35918600

Kontaktinformasjon til fylkesadministrasjonen:

voksenoppleringen@vtfk.no , telefon: 91 12 90 60

 

 

Publisert: 15.11.2019 Oppdatert: 01.11.2023 kl.13:07