Praksisbrevkandidat

Praksisbrevkandidatordningen er et toårig opplæringsløp i deler av et lærefag. Søknadsfristen er 1. februar på vigo.no. Ordningen er særlig rettet mot deg som etter avsluttet grunnskole vil ha nytte av en mer praktisk opplæring, hovedsakelig i bedrift. Etter fullført opplæring har du en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan bruke.

Gjennomføring

Praksisbrevkandidater har, i tillegg til opplæring i deler av et lærefag, opplæring i de tre fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. Du skal ha vurdering med standpunktkarakter i fellesfagene. Opplæringen i fellesfagene organiseres hensiktsmessig ut fra hvor du bor og hvor mange som søker.

Dine rettigheter og plikter som praksisbrevkandidat

Praksisbrevkandidaten har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlingene. Lærebedriften som tar inn kandidaten får et forhøyet tilskudd til opplæring i hele opplæringstiden.

Dine rettigheter som praksisbrevkandidat:

 • Som praksisbrevkandidat er du både arbeidstaker og under utdanning i lærebedriften. Du skal ha inngått og signert på både en opplæringskontrakt og en arbeidsavtale med bedriften. Opplæringskontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen.
 • Du har rett til lønn. I arbeidsavtalen din med bedriften vil det stå hva lønnen din er. 
 • Læreplanen inneholder utvalgte kompetansemål fra læreplanenene på vg1-, vg2- og vg3-nivå i det gjeldende utdanningsprogrammet. 
 • Opplæringen skal tilpasses dine behov og forutsetninger.
 • Du har rett på vurdering og veiledning underveis gjennom hele læretiden din.
 • Halvårsvurdering skal dokumenteres av lærebedriften. 
 • Lærebedriften skal legge til rette for at du deltar aktivt i egen læring og utvikling.
 • Du har rett til et trygt arbeidsmiljø fritt for mobbing og trakassering.
 • Lærebedriften har ansvar for å melde deg opp til praksisbrevprøven.
 • Praksisbrevprøven kan gjennomføres tidligst tre måneder før læretiden er ferdig.
 • Du har rett til permisjon på grunn av for eksempel fødsel, militærtjeneste og lignende.
 • Du kan etter avtale med bedriften søke om å utvide læretiden.

Dine plikter som praksisbrevkandidat: 

 • Følge interne regler i bedriften og bli kjent med bedriftens rutiner.
 • Møte presis på jobb. 
 • Vise engasjement og interesse.
 • Være aktiv i egen læring og dokumentere det du har jobbet med underveis.
 • Bli godt kjent med egen læreplan.
 • Sørge for at fellesfagene er gjennomført og bestått underveis i læretida.
 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid og utvikling. 
Praksisbrevprøve

Som praksisbrevkandidat avslutter du opplæringen med en praksisbrevprøve.

 • Du skal prøves i de kompetansemålene som er fastsatt for opplæringen din
 • Praksisbrevprøven skal dokumentere den kompetansen som er oppnådd
 • Ved praksisbrevprøven gjelder karakterskalaen "Bestått meget godt", "Bestått" og "Ikke bestått"
Kompetanse

En praksisbrevprøve dokumenterer grunnkompetanse, og er en prøve på et lavere nivå enn fag-/ svenneprøven. Du mottar et praksisbrev som dokumentasjon på den kompetansen som du har oppnådd.

 • Etter to år har du en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan bruke
 • Eller du kan se praksisbrevet som et delmål på veien mot fullt fagbrev og du har rett til å bygge på til fullt fag- svennebrev

 

 

Brosjyre praksisbrevkandidat  

Mer informasjon om ordningen finnes på vilbli.no

 

Er du mer enn bare "litt" nysgjerrig på ordningen?

Da kan du lese OsloMet sin artikkel For dem som ønsker å gå en annen vei

 

 

Publisert: 20.12.2023 Oppdatert: 28.12.2023 kl.13:54