Opplæring i bedrift for ungdom

Det er mange måter å fullføre og bestå yrkesfaglig opplæring. Her kan du lese om de ulike opplæringsordningene og vekslingsmodellene som tilbys innenfor yrkesfaglig opplæring.

Kontakt fag- og yrkesopplæring

Sentralbord
33 34 40 00

Ansatte i seksjonen

E-post:
fagopplaring@vestfoldfylke.no 

Åpningstider telefon:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.00