Lærlingskole

Informasjon om teoriundervisning for lærlinger

Lærlingskolen

De fleste lærlinger velger hovedmodellen - to år i videregående skole og to år læretid i bedrift, når de skal ta sin yrkesfagutdannelse.

Lærlingskolen er et tilbud om teoriundervisning til de som velger et annet løp enn hovedmodellen. Det er de elevene som velger å gå rett ut i bedriftsopplæring i et lærefag rett etter ungdomsskolen, eller de som går ut i lære etter ett år med videregående opplæring. Lærlinger som er i slike løp blir automatisk påmeldt Lærlingskolen for fellesfagsundervisning. Figuren under viser alternative løp for lærlinger.

Lærling 2 år Lærling 3 år Lærling 4 år
Elev 2 år Elev 1 år Elev 0 år

Krav til bestått teori

Forskrift til opplæringslovens § 3-50 stiller krav om at før en læring kan fremstille seg til fag-/ svenneprøve skal lærlingen eller eleven som hovedregel ha bestått alle fag og eksamener som er fastsatt i fag- og timesfordelingen for utdanningsområdet.

Hvem kan få tilbud om Lærlingskole?

Når en lærling inngår lærekontrakt og ikke har gått et ordinært skoleløp, vil lærlingen få tilbud om undervisning i læretiden. Tilbudet gjelder ikke for de lærlingene som har strøket (1) eller mangler vurdering (IV) i fag.

  • Tilbudet gjelder fortrinnsvis for lærlinger med ungdomsrett 16-24 år (Basis 1). Disse meldes automatisk på lærlingskolen ved kontraktsinngåelse.
  • Søkere med voksenrett  25 år+ eller fullføringsrett (Basis 2), vil få tilbud dersom det er tilgjengelige plasser.
Hva koster Lærlingskolen?

Bedriften mottar et forhøyet tilskudd i hele læretiden for å dekke kostnadene til både fellesfagsundervisning og ev eksamensforberedende kurs. 

Følgende satser benyttes i 2024 til trekk i tilskudd for teoriundervisning:

  • Basis 1 kr 97,- pr undervisningstime
  • Basis 2 kr 76,- pr undervisningstime

Fellesfag

Manglende teori i fellesfag undervises ved Færder videregående skole. Kontakt skolene for nærmere informasjon.

Fylkeskommunen trekker kostnadene for undervisningen i lærlingtilskuddet iht. gjeldende regelverk og satser. Fagene som tilbys er:

Trinn 1 (vg1)

Norsk Engelsk Naturfag Matematikk
70t 108t 76t 108t


Trinn 2 (vg2)

Norsk Engelsk Samfunnsfag
70t 70t 108t
Programfag

Trinn 3

Opplæring i programfagsteori er ifølge lovverket bedriftens ansvar, jamfør opplæringslova § 4-4. Dette innebærer at bedriften selv må sørge for at opplæringen blir gitt i henhold til læreplanen i faget. 

Oppmelding til eksamen er et felles ansvar mellom bedrift og lærling. Se eksamenskontorets nettsider for nærmere informasjon.  

 

Færder videregående skole kan i enkelte programfag tilby kurs. Kontakt skolen for nærmere informasjon om hvilke kurs dette gjelder.

 

Dersom bedriften ikke ser seg i stand til å gi programfagsteorien, kan bedriften kontakte fylkeskommunen ved Seksjon for fag- og yrkesopplæring for tips om mulige eksamensforberedende kurs.

Publisert: 20.12.2023 Oppdatert: 28.12.2023 kl.14:06